Språk/Language

Marklov

Marklov krävs inom område med detaljplan, när du schaktar bort eller fyller upp så att markens höjd avsevärt ändras. Du kan även behöva marklov för dessa åtgärder utanför detaljplanelagt område, om det står i gällande områdesbestämmelser. Du kan även behöva söka marklov för trädfällning eller skogsplantering.

Avsevärd ändring av markens höjd

Vad som är en avsevärd förändring i höjdled kan vara svårt att bedöma. En ändring på en halv meter kan bedömas som avsevärd. Kontakta oss för att få reda på vad som gäller för just ditt markarbete.


Kontakt

Hittar du inte svaret på dina frågor hjälper vi dig gärna.
Skriv in din fråga i formuläret nedanByggfunktionens expedition

0122-852 24
bo-bygga@finspang.se

Telefontid: Måndag - Onsdag kl. 13-15. Torsdag - Fredag kl. 9-11. Måndag 5/6 följer vi kommunens receptions öppettider och stänger telefontiden kl. 14.00.

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång

Lina Rudow
Enhetschef
Bygg- och miljöenheten

lina.rudow@finspang.se

Våra handläggare har oftast inte möjlighet att ta emot spontanbesök. Vill du säkerställa att du får träffa den du söker bör du därför boka tid för ditt besök. Detta gör du enklast genom att kontakta bygglovsexpeditionen via e-post eller telefon. När du anländer till ditt bokade besök anmäler du dig i receptionen.

Bygglovshandläggare/inspektör
Josefine Bäck
Sebastian Svensson
Rebecka Svensson Lundgren
Angelica Thuresson
Therese Grundström
Stefan Knezevic

Administratör
Magnus Christoffersson