Språk/Language

Svartbygge

Om du utan lov utför en förändring som kräver bygglov, rivningslov eller marklov har kommunen skyldighet att ta ut en byggsanktionsavgift.

Du har möjlighet att söka bygglov i efterhand. Även om du får bygglovet beviljat i efterhand måste du betala en byggsanktionsavgift. Om du inte kan få ditt bygglov beviljat i efterhand måste du riva det du byggt.

Om du har byggt något utan lov får du chans att återställa åtgärden innan bygg- och miljönämnden beslutar om byggsanktionsavgift. Om du gör det behöver du inte betala byggsanktionsavgiften.


På Boverkets hemsida finns en guide för beräkning av byggsanktionsavgift.

Kontakt

Magnus Christoffersson
Administratör
Byggfunktionens expedition

0122-852 24
bo-bygga@finspang.se

Telefontid under sommaren: Måndag - Onsdag kl. 13-15. Torsdag - Fredag kl. 9-11

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång