Språk/Language

Jag har fått ett klagomål - Vad händer nu?

Om det har inkommit ett klagomål till Bygg- och miljöenheten så skapas ett tillsynsärende. Tillsynsprocessen beskriver handläggningen av ett typiskt tillsynsärende.

 

Skyldigheten att bedriva tillsyn

När det finns anledning att anta att någon inte har följt reglerna i exempelvis plan- och bygglagen har tillsynsmyndigheten en skyldighet att bedriva tillsyn och pröva om det finns anledning att ingripa i det enskilda fallet. Om det finns anledning att ingripa så har Bygg- och miljönämnden därför en skyldighet att ingripa.

Kontakt

Hittar du inte svaret på dina frågor hjälper vi dig gärna.
Skriv in din fråga i formuläret nedanByggfunktionens expedition

0122-852 24
bo-bygga@finspang.se

Telefontid: Måndag - Onsdag kl. 13-15. Torsdag - Fredag kl. 9-11. Måndag 5/6 följer vi kommunens receptions öppettider och stänger telefontiden kl. 14.00.

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång

Lina Rudow
Enhetschef
Bygg- och miljöenheten

lina.rudow@finspang.se

Våra handläggare har oftast inte möjlighet att ta emot spontanbesök. Vill du säkerställa att du får träffa den du söker bör du därför boka tid för ditt besök. Detta gör du enklast genom att kontakta bygglovsexpeditionen via e-post eller telefon. När du anländer till ditt bokade besök anmäler du dig i receptionen.