Språk/Language

Jag vill lämna klagomål

Om du misstänker olovligt byggande eller tycker att en tomt eller byggnad är ovårdad, kan du göra en anmälan till kommunen. Du kan anmäla via brev, telefon eller e-post.

Vad bör ett klagomål innehålla

När du lämnat in ett klagomål till oss är det viktigt att du är så tydlig som möjlig i din anmälan. För att kunna följa upp din anmälan behöver vi antingen adress eller fastighetsbeteckning för det du vill klaga på. Bifoga gärna foton på det klagomålet avser och kartor eller liknande där du markera var det du vill anmäla finns någonstans. Det underlättar utredningen om du även lämnar kontaktuppgifter så att vi kan kontakta dig vid oklarheter, men du kan inte göra det om du vill vara anonym. Vi har inte möjlighet att utreda generella anmälningar.

Kan jag vara anonym

Det finns inte någon skyldighet för den som framför ett klagomål att uppge sitt namn eller andra personuppgifter. Om du vill vara anonym är det viktigt att det inte finns något sätt för oss på Bygg- och miljönämnden att identifiera dig genom din anmälan. Vi har inga möjligheter att i efterhand censurera uppgifter om din identitet som har kommit oss tillhanda. Vi har en skyldighet att dokumentera de uppgifter och andra har rätt att ta del av den informationen.

Det är därför viktigt att du använder rätt forum för att framföra ditt klagomål om du vill vara anonym.

Exempel på hur du kan lämna in ett anonymt klagomål:

  • Lämna in ett klagomål utan personuppgifter eller kontaktuppgifter i fysisk form, personligen i kommunens reception eller via post.

  • Ring in till kommunens växel och be att bli kopplad till byggfunktionen och uppge inga personuppgifter eller kontaktuppgifter i samtalet.

  • Ring direkt till oss med dolt nummer och uppge inga personuppgifter eller kontaktuppgifter i samtalet.

Exempel på sätt att lämna in ett klagomål där du inte förblir anonym:

  • Du ringer in direkt till byggfunktionen utan att ha dolt nummer.

  • Du mejlar in din anmälan till oss.

  • Du uppger ditt namn, telefonnummer eller andra personuppgifter till oss.

Vad innebär det att vara anonym?

Vi kommer aldrig att utreda vem som står bakom ett anonymt klagomål. Det betyder att du inte kommer att få någon återkoppling i ärendet. Du kommer exempelvis inte få information om när vi fattar beslut i ärendet.

Du kan kontakta oss för att få en uppdatering i ärendet. Så länge du inte identifiera dig som klagande kommer det att hanteras som en vanlig begäran om uppgifter eller handlingar och den som har blivit anmäld kommer bara att se att du begärt ut handlingar eller uppgifter i ärendet. Du kan även begära ut uppgifter och handlingar anonymt, exempelvis genom att ringa in till oss via växeln och inte uppge dina personuppgifter eller kontaktuppgifter.

Om du vill vara anonym så tänk på att vara tydlig i din anmälan med vad det är du vill anmäla, varför du vill anmäla det och var det är någonstans. Bifoga gärna bilder, kartor och dylikt. Om klagomålet inte är tillräckligt tydlig kan klagomålet komma att avskrivas på grund av att det inte går att utreda frågan.

Kontakt

Hittar du inte svaret på dina frågor hjälper vi dig gärna.
Skriv in din fråga i formuläret nedanMagnus Christoffersson
Administratör
Byggfunktionens expedition

0122-852 24
bo-bygga@finspang.se

Telefontid: Måndag - Onsdag kl. 13-15. Torsdag - Fredag kl. 9-11.

Finspångs kommun, Bygg- och miljöenheten, 612 80 Finspång

Lina Rudow
Enhetschef
Bygg- och miljöenheten

lina.rudow@finspang.se

Våra handläggare har oftast inte möjlighet att ta emot spontanbesök. Vill du säkerställa att du får träffa den du söker bör du därför boka tid för ditt besök. Detta gör du enklast genom att kontakta bygglovsexpeditionen via e-post eller telefon. När du anländer till ditt bokade besök anmäler du dig i receptionen.