Språk/Language

Projekt för gång och cykel

Pågående och kommande projekt för gång- och cykelvägar.

Gång- och cykelväg

Gång- och cykelväg Villavägen

I samband med asfaltering av Villavägen har en gång-och cykelväg anlagts.

Gång och cykelväg Sjöviksvägen

Arbetet med att anlägga en gång-och cykelväg längs del av Sjöviksvägen, sträckan Bergslagsvägen och befintlig banvall, påbörjas under september månad och beräknas vara färdigt slutet av november 2020. I samband med gång-och cykelvägen kommer tillgänglighetsanpassade passager med förstärkt belysning att byggas. Aktuell vägsträcka kommer även att asfalteras.

Förarbete för gång och cykelväg från Norrmalm till Högalidsskolan (och vidare)

Projektering av en gång-och cykelväg från området Norrmalm mot Högalidskolan är i startgroparna.

Gång- och cykelväg mellan Kolstad och Svärtinge

Beräknas klart våren 2020.

Passage över riksväg 51 samt anslutande gång- och cykelvägar

I ett samarbetsprojekt mellan Finspångs kommun och Trafikverket kommer en passage över riksväg 51 i anslutning till Vibergarondellen att byggas. I samband med detta kommer även Finspångs kommun justera vägbredd på korsning Gronvägen- Norralundsvägen samt bygga anslutande gång och cykelvägar till passagen. Arbetet påbörjas under augusti månad och beräknas vara klart i november 2020.

Kontakt

Helena Wastesson
Trafikstrateg
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 29
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång