Språk/Language

Hällestadgården

Finspångs kommun behöver fler omvårdplatser för äldre. Nu ska Hällestadgården byggas ut och rustas för att möta upp behovet av platser och samtidigt skapa trevliga, ändamålsenliga lokaler för boende och personal.

Vad ska göras?

I den nya del som byggs kommer 20 nya lägenheter att rymmas så väl som matsal, gemensamhetsytor och personalutrymmen.

Delar av den befintliga byggnaden och utemiljön kommer också att rustas upp för att för att skapa goda förutsättningar för ett trivsamt boende.

Hällestadgården.

Vilka bygger?

Finspångs kommun har ingått avtal med byggentreprenören ED-bygg.
ED-bygg arbetar med total- och utförande entreprenader, byggservice och ombyggnationer och har erfarenhet av kommunal verksamhet.

Vad händer nu?

Entreprenören kommer att inleda med markarbeten under v. 31 (2022)

När är det klart?

Om- och nybyggnationen av Hällestadgården beräknas vara klar under våren 2023.

Hällestadgården.

Kontakt

Vid frågor om projektet, kontakta:

Anel Kasumovic
Affärsutvecklare bygg
Sektor samhällsbyggnad

0122-853 87
anel.kasumovic@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Vid frågor om Hällestadgårdens verksamhet, kontakta:

Gunnel Olah
Enhetschef Hällestadgården
Sektor vård och omsorg

0122-859 77
gunnel.olah@finspang.se

Örebrovägen 259 , 612 75 Hällestad