Språk/Language

Hällestadgården

Finspångs kommun behöver fler boendeplatser för äldre. Nu ska Hällestadgården byggas ut och rustas för att möta upp behovet av platser och samtidigt skapa trevliga, ändamålsenliga lokaler för boende och personal.

Vad ska göras?

I den nya del som byggs kommer 20 nya lägenheter att rymmas så väl som matsal, gemensamhets­ytor och personal­utrymmen.

Delar av den befintliga byggnaden och utemiljön kommer också att rustas upp för att för att skapa goda förutsättningar för ett trivsamt boende. Även Hällestad hemtjänst kommer att inrymmas i de nya lokalerna.

Hällestadgården.

Vilka bygger?

Finspångs kommun har ingått avtal med byggentreprenören ED-bygg.
ED-bygg arbetar med total- och utförande entreprenader, byggservice och ombyggnationer och har erfarenhet av kommunal verksamhet.

När är det klart?

Om- och nybyggnationen av Hällestadgården beräknas vara klar under våren 2024.

Vad händer nu?

Entreprenören kommer att inleda med markarbeten under vecka 31, 2022.

Ett första spadtag

Torsdagen den 18 augusti var ett 30-tal av Hällestadgårdens boende på plats för en utomhusfika tillsammans med politiker och personal för att uppmärksamma den officiella byggstarten. Kommunstyrelsens ordförande Ulrika Jeansson (S), socialråd Kristin Andersson (KD), miljö- och samhällsbyggnadsråd Hugo Andersson (C), enhetschef Pia Asplind, affärsutvecklare Anel Kasumovic på Finspångs kommun samt Henrik Eklund som är affärschef på ED-bygg, tog gemensamt det första spadtaget.

Spadtag i Hällestad

Relaterad information

Nya händelser

Uppdatering 2022-10-26

  • Stommen till hus Ä är rest och inom kort förväntas huset vara tätt.
  • Arbete med grundplattan för hus H pågår och gjutning förväntas ske under v. 45

Uppdatering 2022-09-12

  • Arbete med formning på Hus Ä pågår (4 lägenheter).
  • Gjutning förväntas ske inom en vecka.
  • Schaktning och pålning pågår vid Hus H (16 lägenheter)
Hä.gården 220912
Hä.gården 220912

Kontakt

Vid frågor om projektet, kontakta:

Anel Kasumovic
Affärsutvecklare bygg
Sektor samhällsbyggnad

0122-853 87
anel.kasumovic@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Vid frågor om Hällestadgårdens verksamhet, kontakta:

Gunnel Olah
Enhetschef Hällestadgården
Sektor vård och omsorg

0122-859 77
gunnel.olah@finspang.se

Örebrovägen 259 , 612 75 Hällestad