Språk/Language

Lotorps förskola

Finspångs kommun har beslutat att bygga en förskola med sex avdelningar i Lotorps tätort.

Bakgrund

 År 2018 drabbades Sandens förskola i Lotorp av en brand som orsakade omfattande skador på lokalerna. Byggnaden fick rivas och verksamheten flyttades till andra lokaler. Nu är det dags för en ny förskola att ta sin plats i Lotorp.

Efter en lokaliseringsutredning i Lotorps tätort, där underlag och förutsättningar för olika placeringar gåtts igenom, ansågs den befintliga förskoletomten vara mest lämplig. Ett detaljplanearbete genomfördes under 2019/2020 och planen fastställdes därefter av kommunfullmäktige under hösten 2020 och har vunnit laga kraft.

Vad bygger vi?

Lotorps förskola byggs enligt princip modellförskola likt Lillängens förskola. Förskolan består av sex avdelningar och ett tillagningskök. Lokalerna planeras ha kapacitet att ta emot ca 100 barn och 20 pedagoger.

Utöver de sex avdelningarna så inryms ateljé, bibliotek samt ytor för rörelse, drama, natur och teknik i lokalerna. Planlösningen har ett naturligt flöde, med mjuka övergångar mellan inne- och utemiljön.

Hur bygger vi?

Förskolan byggs enligt princip miljöbyggnad silver vilket ger bra miljöer att leka och arbeta i. Byggnaden kommer även att utrustas med takpaneler för solenergi.

Vilka bygger?

Finspångs kommun har ingått avtal med byggentreprenören Himmelsta bygg. Himmelsta bygg arbetar med totalentreprenader, byggservice och ombyggnationer och har erfarenhet av kommunal verksamhet.

Vad händer nu?

Entreprenören kommer att inleda 2022 med markarbeten för att därefter fortsätta med husresning under hösten och invändiga arbeten under 2023.

När är det klart?

Lotorps förskola beräknas vara klar och överlämnad till verksamheten till höstterminen 2023.

Nya händelser

Uppdatering 2022-10-26

  • Väderskyddet är på plats.Vi räknar med att ha en tät byggnad i början av december
  • Arbete med montering av takstolar, utfackningsväggar och fönstermontage pågår och förvänts bli klara inom 3-4 veckor.
Bild från projektet nybyggnation av Lotorps förskola.
Bild från projektet nybyggnation av Lotorps förskola.

Uppdatering 2022-09-12

  • Ställningsarbete inklusive förberedelse för väderskydd pågår.
  • Arbete med montering av utfackningsväggar(ytterväggar) pågår
  • Arbete med infartsvägen pågår
  • Arbete med bjälklag påbörjas under veckan
  • Tidplan följs
Lotorp 220912_3
Lotorp fsk 220912

Uppdatering 2022-04-11

  • Arbetet med byggnationen löper på enligt tidplan
  • Arbete med schaktning inför grundläggning pågår. Hittills har en del rivningsarbete och schaktning genomförst, vilket är nödvändigt för att föra projektet framåt.

Kontakt

Vid frågor om projektet, kontakta:

Anel Kasumovic
Affärsutvecklare bygg
Sektor samhällsbyggnad

0122-853 87
anel.kasumovic@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Vid frågor om förskolans verksamhet, kontakta:

Rita Jönsson
Chef för adminstration och planering, Ställföreträdande utbildningschef
Sektor utbildning

0122-850 43
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång