Språk/Language

LSS-boende på Sundsvägen

Under hösten 2021 kommer byggnationen av ett nytt LSS-boende att påbörjas på Sundsvägen i Finspång. Byggarbetet kommer huvudsakligen att bedrivas helgfria vardagar mellan 07:00-17:00.

Byggnad

Vad är ett LSS-boende?

LSS-boende finns för barn och vuxna med funktionsnedsättningar som har behov av särskild service. LSS-boendet som ska byggas på Sundsvägen är tänkt för vuxna personer. Finspångs kommun vill bidra till att skapa hem för alla att bo och trivas i och genom det nya LSS-boendet kan fler medborgare erbjudas trygga, funktionella och anpassade bostäder.

Vilka bygger boendet?

Det är Sehlhall Fastigheter som bygger det nya boendet på Sundsvägen. Sehlhall Fastigheter skapar och förvaltar hållbara omsorgsfastigheter med människan i centrum. Sverige står inför ett underskott av olika samhällsfunktioner, till exempel förskolor, grupp- och vårdboenden. Det vill Sehlhall Fastigheter med engagemang, kunskap och erfarenhet bygga bort.

Vad händer nu?

Under 2021 kommer Sehlhall att inleda hösten med markarbeten för att därefter fortsätta med husresning under vintern och invändiga arbeten under 2022.

När är det klart?

Det nya LSS-boendet beräknas vara klart i det tredje kvartalet 2022.

Terass framför byggnad i trä

Nya händelser

Bild från byggnationen 9 december 2022.

bild från byggnationen av skogsbrantens LSS-boende 2022-12-09
bild från byggnationen av skogsbrantens LSS-boende 2022-12-09

Bild från byggnationen 1 Juni 2022.

Bild på byggprojekt under byggnationstid

Bild från byggnationen 22 februari 2022.
Byggnadens väggar är på väg upp.

Byggnation av LSS-boende Sundsvägen pågår. v. 8 2022

Kontakt

Fredrik Björkman
Fastighetsstrateg
Fastighetsavdelning

0122-855 34
fredrik.bjorkman@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång