Språk/Language

Detaljplan för Byle 1:12 m fl

Kommunstyrelsen beslutade att anta detaljplanen den 25 november 2020. Detaljplanen vann laga kraft den 28 december 2020.

Byggnadsplanen (05-SKI-673 (B24)) har därmed upphävts för fastigheten Byle 1:12 m fl.

Detaljplaneprocessen.

Planhandlingar 

Relaterad information

Kontakt

Filip Ardryd
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-857 79
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten och Fastighetsavdelningen

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång