Språk/Language

Detaljplan för Kalkugnen 3

Kommunstyrelsen beslutade att anta detaljplanen den 9 december 2020. Detaljplanen vann laga kraft den 7 januari 2021.

Detaljplanen möjliggör för bostäder, tillfällig vistelse och mindre form av vård samt möjligheten för mindre butiker i befintlig fastighet.

Detaljplaneprocessen.

Planhandlingar 

Relaterad information

Kontakt

Erica Ekblom
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-854 73
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten och Fastighetsavdelningen

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång