Språk/Language

Detaljplan för bostäder på Kolstad 2:91

Förvaltningen har fått i uppdrag av kommunstyrelsen att upprätta ett förslag till ny detaljplan för bostäder på fastigheten Kolstad 2:91.

Planens syfte är att skapa möjligheter för bostadsbebyggelse på fastigheten Kolstad 2:91.

Förvaltningen bedömer att detaljplanearbetet kan påbörjas under 2022.

Detaljplaneprocessen.

Relaterad information

Kontakt

Marika Östemar
Planarkitekt
Samhällsplaneringsenheten

0122-852 90
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Angela Hedkrok
Administratör
Samhällsplaneringsenheten och fastighetsavdelningen

0122-852 02
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång