Språk/Language

Hällestad och Borggård

Hällestad och Borggård ligger drygt 14 kilometer väster om Finspångs tätort och består av områdena Hällestad kyrkby, Hällestad stationssamhälle samt Borggård. Här finns bland annat grundskola, bibliotek, pizzeria, lanthandel och drivmedelstation.

Borggård

Hällestad kyrkby är området runt Hällestadån, kyrkan och äldreboendet Hällestadsgården. Området är utbrett på båda sidor om riksväg 51. Här finns pizzeria, lanthandel och drivmedelstation.

Hällestad stationssamhälle ligger något längre österut, utmed den gamla banvallen och på södra sidan av riksväg 51. Här ligger Hällestad skola som tar emot elever från förskoleklass till och med årskurs 6, och en biblioteksfilial.

Borggård ligger vid Hällestadån och präglas av Borggårds Bruk med anor från 1500-talet. Hällestad stationssamhälle och Borggård är tätt sammankopplat, dels genom den geografiska närheten och dels genom gång- och cykelvägar. I både Hällestad och Borggård är flera mindre industrier och företag verksamma.

Småorter

Det finns ett antal småorter i området, här nedanför kan du se några av dem.

  • Boda
  • Gärtorp
  • Mellantorp
  • Skånstorp
  • Sätra
  • Valstorp

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång