Språk/Language

Rejmyre och Hävla

Rejmyre och Hävla ligger i nordöstra delen av Finspångs kommun.
I området bor det cirka 1 500 personer. Rejmyre är den ort utanför Finspångs centralort som har störst folkmängd och även det största samlade utbudet av service och handel. 

Rejmyre

Historia

Rejmyre utvecklades som samhälle kring det glasbruk som anlades här 1810 sedan Sverige förlorat flera viktiga glasbruk i samband med förlusten av Finland. Under senare delen av 1800-talet och i början av 1900-talet var Rejmyre ett av landets ledande glasbruk.
1913 sysselsatte bruket omkring 400 arbetare och ett samhälle hade växt upp kring Bruksgatan. I dag är Rejmyre glasbruk det enda glasbruket norr om Småland med produktion och ett välbesökt besöksmål.

Övre Häfla bruk med smedjor.

Redan 1682 uppfördes Häfla hammarsmedja vid Övre Häfla bruk. Här pågick järnhantering till 1924 och den välbevarade hammarsmedjan är i dag ett industriminne som du kan besöka. Industritraditionen lever vidare på Häfla Bruks AB i Hävla som tillverkar gallerdurk.

Handel, service och skola

I Rejmyre finns en dagligvarubutik som är ombud för bland annat Apoteket, Systembolaget, Postnord, Svenska spel samt ATG. I samhället finns också en drivmedelsstation med själv­betjäning samt en restaurang.

Glasbruket och besökare till orten har skapat förutsättningar att utveckla det som kallas Glas- och hantverksbyn med flera små verkstäder, butiker och utställningar. I glas- och hantverksbyn finns även en säsongsöppen turistbyrå.

I Rejmyre finns det en förskola som bedriver sin verksamhet i två separata hus och en grundskola F-6, samt en biblioteksfilial. Särskilt boende för äldre finns på Berggården. Från Rejmyre utgår även hemtjänst och det finns en distrikts­sköterskemottagning.

Småorter

Det finns ett antal småorter i området, här nedanför kan du se några av dem.

  • Bremyra
  • Husby
  • Mullsätter
  • Skedevi
  • Åndenäs
  • Övre Hävla bruk

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång