Språk/Language

Min gröna plats i Finspång

Fram till den 31 januari 2020 finns det möjlighet att delta i den digitala medborgardialogen ”Min gröna plats i Finspång”. Medborgardialogen är ett underlag för det fortsatta arbetet med ny översiktsplan för Finspång.

Du deltar genom att markera en plats i kartan samt besvara sju frågor som rör platsen. Det tar endast ett par minuter att svara på frågorna. Genom ditt svar bidrar du till kommunens arbete för att kunna skapa en trivsammare miljö!

Kontakt

Lina Alm
Utvecklingsstrateg översiktlig planering
Avdelningen för utveckling, tillväxt och kultur

0122-850 03
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång