Språk/Language

Frågor och svar till dig som är vårdnadshavare

På den har vi samlat vanliga frågor och svar om coronaviruset, för dig som vårdnadshavare.

Övergripande frågor och svar

Får sjuka barn/elever gå till förskola/skola?

Om ditt barn är sjukt ska barnet stanna hemma tills barnet är friskt. Enligt Folkhälsomyndigheten ska barn ska stanna hemma när de är sjuka eller uppvisar symtom som påminner om förkylning eller influensa.

Tänk på att sjukanmäla och friskanmäla ditt/dina barn

För att underlätta för både medarbetare på förskola och skola samt för att skapa en trygg och tydlig kommunikation mellan dig som vårdnadshavare och förskolans/skolans medarbetare är det viktigt att du både sjukanmäler och friskanmäler ditt barn.

Det är viktigt att du som vårdnadshavare:

 • sjukanmäler barn vid sjukdom som till exempel hosta, feber och snuva.
 • friskanmäler barn till förskolan. Barnen ska då ytterligare vara hemma i två dagar. Att du friskanmäler ditt/dina barn är viktigt för att säkerställa dialogen mellan förskolepersonal och föräldrar.

Känner man en osäkerhet som vårdnadshavare kring sitt barns mående kan man vända sig till de vårdinrättningar som finns i vårt samhälle eller ringa 1177 för att rådfråga.

Läs mer om hur länge ditt/dina barn ska stanna hemma hos Folkhälsomyndigheten.

Läs om symtom för covid-19 hos Folkhälsomyndigheten.

Kan mitt friska barn gå till förskola och skola?

Finspångs kommun följer myndigheternas rekommendationer när elever/barn får och inte får vistas i skolan/förskolan. Det här gäller just nu:

 • Alla i familjen är friska: Eleverna/barnen är välkomna till skolan/förskolan.
 • Någon eller flera i familjen är sjuk men covid-19 inte har konstaterats:
  Friska barn och ungdomar i ett hushåll där någon är sjuk, men där covid-19 inte har konstaterats, kan gå till förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasieskola som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet.
 • Någon eller flera i familjen är sjuk och covid-19 har konstaterats:
  Alla ska stanna hemma även om man är frisk/symtomfri, detta gäller även yngre barn och elever.

Läs mer hos våra myndigheter:

Får barn som varit ute och rest gå till förskolan och skolan?

Ja, så länge barnet är friskt och utan symtom. Var som alltid uppmärksam på tidiga symtom på eventuell infektion som hosta, feber eller luftvägsbesvär. Vid minsta symtom ska barnet hålla sig hemma.

Följ också Folkhälsomyndighetens och regionens rekommendationer till dig som reser in i Sverige från utlandet.

Barn och elever med kronisk sjukdom

Har du ett barn som har en underliggande kronisk sjukdom som är extra känsligt vid infektion och känner oro för smitta rekommenderar kommunen att du kontaktar barnets behandlande läkare för råd.

Mitt barn bor i Finspång kommun men går i skola i annan kommun, hur vet jag om mitt barn kan gå till skolan?

Om ditt barn går i en skola som tillhör en annan kommun ska du vända dig till den skolan för att få aktuell information.

Kan jag hålla mitt barn hemma på grund av oro för smitta?

Oro för smitta är inte en grund för att hålla barn hemma från skolan. Skolplikten gäller.

Får vårdnadshavare ta ut vård av barn vid oro för coronasmitta?

Enligt Försäkringskassan kan vårdnadshavare inte få ersättning för vab om du håller ditt barn hemma i syfte att hen inte ska bli smittad av andra. Läs mer hos Försäkringskassan.

Hur vet jag om mitt barns symtom beror på pollenallergi eller sjukdomen Covid-19?

Folkhälsomyndigheten har information om pollen och covid-19. Du finner informationen på deras informatiossida "Om viruset och sjukdomen".

När behöver jag kontakta vården?

De flesta som får covid-19 blir inte svårt sjuka och behöver inte kontakta vården. Men om ditt barn är mycket sjukt ska du ringa 1177 Vårdguiden eller din vårdcentral. Vid aktua sjukdomsfall, till exempel om ditt barn har mycket svårt att andas ska du ringa 112.

Frågor och svar kring skola och stängning

Hur hanterar sektor utbildning en eventuell stängning av förskolor och skolor?

I dagsläget finns inga nationella rekommendationer om distansundervisning för grundskolan eller beslut om stängning av förskolor, skolor, fritidshem eller andra pedagogiska verksamheter.

Om ett beslut om stängning tas kommer vissa förskolor och fritidshem vara öppna för barn som har vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktiga verksamheter.

Jag arbetar i en samhällsviktig verksamhet. Vad behöver jag göra?

Om ett beslut om stängning tas kommer vissa förskolor och fritidshem vara öppna för barn som har vårdnadshavare som arbetar inom samhällsviktiga verksamheter. Om det finns två vårdnadshavare och bara en av er arbetar inom samhällsviktig verksamhet är utgångspunkten att den andra vårdnadshavaren tar hand om barnet.

 • Prata med din arbetsgivare
  Du som har barn som är upp till 12 år behöver redan nu prata med din arbetsgivare och fråga om de anser att du har en tjänst i en samhällsviktig verksamhet samt om du behövs på ditt arbete vid en eventuell stängning.
 • Du behöver inte meddela behov av omsorg nu
  Du behöver inte kontakta kommunen nu om du har behov av omsorg. Om ett beslut om stängning tas kommer vi skicka ut information till dig. Där står hur du ska göra för att anmäla ditt behov av omsorg. Vid en eventuell stängning kommer vi behöva ett snabbt svar från dig. Då är det bra om du redan har pratat med din arbetsgivare.
 • Arbetsgivaren bedömer om du behövs
  Det är arbetsgivaren som bedömer om företaget eller organisationen bedriver samhällsviktig verksamhet. Bedömningen görs utifrån råd och vägledning från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Arbetsgivaren tar ställning till vilka medarbetare som behövs för att verksamheten ska kunna fortsätta.

Du kan läsa mer om samhällsviktig verksamhet på MSB:s hemsida.

Varför stängs inte skolor när det finns ett förbud mot sammankomster med fler än 8 personer?

Enligt Folkhälsomyndigheten gäller förbudet för allmänna sammankomster och offentliga tillställningar, till exempel teater, konserter och idrottsevenemang. Den ordinarie undervisningen i skolan är inte en allmän sammankomst.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Tipsa någon annan om den här sidan!

Vänligen verifiera att du inte är en robot