Språk/Language

Information om coronaviruset och covid-19

Här finns samlad information om hur coronaviruset påverkar Finspångs kommun. Du hittar även allmänna råd och föreskrifter från myndigheter samt information för dig som behöver hjälp eller vill hjälpa till.

Skärpta nationella allmänna råd

Från och med den 14 december gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19. Vilket betyder att alla i samhället, både individer och verksamhetsansvariga, har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning.

De skärpta nationella allmänna råden gäller från den 14 december, över storhelgerna och tillsvidare.

Den 18 december presenterade regeringen och Folkhälsomyndigheten Ytterligare nationella restriktioner för att hejda smittspridning. Läs mer om dem i länkarna nedan.

Tillsammans minskar vi smittan

Det är en allmän smittspridning av covid-19 i samhället. Det är därför viktigt att vi alla hjälps åt med att bromsa smittspridningen.

Belasta inte sjukvården i onödan

De flesta som drabbas av coronaviruset blir lindrigt sjuka och behöver inte sjukvård. Om du känner oro, har allmänna frågor om coronaviruset, hur myndigheterna hanterar situationen, ring 113 13.

Bromsa smittan - det här kan du göra

Det är allas ansvar att hindra spridningen av sjukdomen covid-19. Tillsammans kan vi bromsa smittan!

 • Tvätta händerna ofta och noggrant med tvål och vatten i minst 30 sekunder (du kan använda handsprit om du inte har tillgång till tvål och vatten).
 • Stanna hemma om du är sjuk.
 • Hosta eller nys i armvecket.
 • Håll minst två meters avstånd till andra, både inomhus och utomhus, och undvik att ta i hand.
 • Använd pappersnäsdukar för engångsbruk om du behöver snyta dig.
 • En allmänt förebyggande åtgärd mot luftvägsinfektioner är att undvika att röra vid ansiktet eller ögon samt att undvika nära kontakt med sjuka människor.
 • Undvik större sammankomster och följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer.
 • Undvik att åka kollektivt. Om det är möjligt, gå, cykla eller använd andra alternativa färdsätt.

På Folkhälsomyndighetens webbplats kan du läsa mer om vad du kan göra för att bidra till att bromsa smittan.

Du som är 70 år och äldre

Från och med 22 oktober omfattas personer som är 70 år och äldre , eller tillhör en riskgrupp, av de allmänna råden som gäller för alla. Det vill säga håll avstånd, tvätta händerna och stanna hemma när du är sjuk.

Allmän information om coronaviruset och sjukdomen covid-19

Information på olika språk / Information in different languages

Om du eller någon du känner är i behov av information på olika språk så har Folkhälsomyndigheten och Krisinformation.se information om både sjukdomen covid-19 och hur du kan skydda dig och andra från smitta, samt vanliga frågor och svar.

If you, or someone you know, is in need of information in different languages you can visit the website of The Public Health Agency of Sweden or Krisinformation.se (emergency information from Swedish authorities), where you will find information about the disease covid-19 and how you can protect yourself and others from infection. You will also find FAQ about the disease covid-19.

Information movies in different languages

There are films about Covid-19 in Arabic, Somali, Tigrinja and Persian. Visit informationsverige.se to see the movies. The movies are available in Arabic, Somali, Tigrinja and Persian.

Tietoa covid-19-taudista

Finspångs kommun avråder från att besöka äldreboenden

Kan ditt besök vänta?

Finspångs kommun avråder just nu bestämt från besök till särskilt boende för äldre samt till grupp- och servicebostäder med anledning av de skärpta allmänna råden som utfärdats. Det är viktigt att vi alla hjälps åt och följer de stärkta råden från Folkhälsomyndigheten och Region Östergötland för att snabbt minska smittspridningen.

Riktlinjer för besök under coronapandemin

Regeringen meddelande tisdag 15 september att besöksförbudet på landets äldreboenden ska upphöra från och med 1 oktober. Då coronapandemin ännu inte är över är det viktigt att vi alla hjälps åt för att fortsätta minska riskerna för smittspridning. Därför är det viktigt att du läser och följer riktlinjerna för besök på våra äldreboenden. Att vi alla tillsammans hjälps åt och tar vårt ansvar kan rädda liv!

Inför ditt besök

 • Ring avdelningen i god tid innan besöket och berätta när du tänkt komma.
 • Begränsa antalet besökare för att kunna hålla avstånd i lägenheten. Vi rekommenderar max 1-2 besökare åt gången.
 • Stanna hemma vid minsta förkylningssymptom.

Under ditt besök

 • Ring på och anmäl att du är på plats vid entréns ytterdörrar.
 • Tvätta dina händer direkt vid ankomst vid entrén. Finns inte möjlighet ska du använda handsprit.
 • Följ de regler som gäller för besök och personalens rekommendationer.
 • Besök får endast ske i boendes lägenhet, personal möter upp dig vid entrén och hjälper dig till rätt lägenhet.
 • Håll avstånd hela tiden.
 • Hosta och nys i armvecket.
 • Vistas inte i allmänna utrymmen.
 • Använd telefon eller larm om du vill prata med personal, lämna inte lägenheten.
 • Gå raka vägen till utgången efter besöket.

Vid besök ska du som besökare använda visir

Region Östergötland har beslutat om en ny rekommendation som säger att skyddsmateriel kan införas som en extra försiktighetsåtgärd i ansiktsnära vårdsituationer. Finspångs kommun inför därför en ny rutin som säger att besökare till SÄBO (särskilt boende / äldreboenden) ska använda visir vid besök. Det är ytterst viktigt att du följer personalens instruktioner för användning av visiret vid besök.

Umgås gärna utomhus

Vi rekommenderar fortfarande att du och din närstående umgås utomhus, gå gärna ut under besöket om ni vill. Att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer och träffas utomhus minskar risken för smittspridning.

Om ni vill fika

Vi har inte möjlighet att servera fika till besökare. Om du förbereder fika hemma är det viktigt att du tvättar händerna noga först. Rör sen inte vid varandras koppar eller fikabröd, och fortsätt hålla avstånd hela tiden.

Var uppmärksam på ny information

Vi följer hela tiden utvecklingen av coronapandemin. Riktlinjer och rekommendationer från myndigheterna kan ändras snabbt. Du kan få ny information inför eller under ditt besök, antingen i samtal med personalen eller genom anslag på boendet. Det är viktigt att du uppmärksammar och förstår informationen.

Det du gör kan rädda liv

Coronapandemin är fortfarande allvarlig. Tack för att du tar ditt ansvar och följer rekommendationerna. Läs mer information på www.finspang.se och www.folkhalsomyndigheten.se.

Frågor

Har du frågor är du varmt välkommen att vända dig till din närståendes boende.

Jag behöver hjälp, vart kan jag vända mig?

Röda Korset i Finspångs kommun

Röda Korset i Finspångs kommun samordnar frivilliga som hjälper till där det behövs. Du kan till exempel vända dig till dem för att få samtalsstöd över telefon eller få hjälp med att handla.

Goda grannar - Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen har startat ett initiativ som kallas Goda grannar där man kan anmäla sitt behov av hjälp. Deras volontärer hjälper till med allt från att handla matvaror, gå ut med hunden, ordna med något, slänga sopor, hämta paket och viktiga mediciner. Hör av dig till dem så för­söker de matcha dig med volontärer nära dig.

Läs mer på sidan "godagrannar.se".

Stödlista: Psykisk hälsa i kristid

SKR, Sveriges Kommuner och Regioner, har skapat en sida med en stödlista. Stödlistan innehåller samlad information, råd och tips kring psykisk hälsa i kristider, i samband med covid-19. Här finns råd och länkar anpassade för olika målgrupper och behov, från barn till vuxna och äldre.

Finspångs kommun - Verksamheter för hjälp och stöd

För dig som känner att du inte mår bra finns det olika verksamheter och organisationer som du kan vända dig till för att få hjälp. Här har vi samlat både organisationer och verksamheter som finns i Finspång och rikstäckande.

Finspångs kommun - Psykisk ohälsa

Livet består av upp- och nedgångar, glädje och sorg samt med- och motgångar. När du går igenom en jobbig period kan du känna behov av samtal.

Jag vill hjälpa till, vad jag kan jag göra?

Röda Korset i Finspångs kommun

Röda Korset i Finspångs kommun samordnar frivilliga som vill hjälpa till där det behövs. Det kan handla om samtalsstöd över telefon eller handla åt den som inte kan gå ut.

Ditt engagemang är viktigt - tillsammans är vi starka!

Goda grannar - Hyresgästföreningen

Hyresgästföreningen har startat ett initiativ som kallas Goda grannar där man kan anmäla sig som volontär. Volontärerna ringer runt till hyresgästföreningens medlemmar i landet för att höra hur de mår och om de kan tänka sig att hjälpa till på något vis eller om de är i behov av hjälp.

Läs mer på sidan "godagrannar.se".

Information om eventuellt smittade personer i våra verksamheter

All information om smittade eller sjuka omfattas av sekretess och tystnadsplikt, därför lämnar kommunen inte ut uppgifter om enskilda personer.

Sekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats. Finspångsborna ska alltid känna stort förtroende för personalen i vården och den kommunala omsorgen, därför är patientsekretessen viktig.

Får jag resa inom Sverige och utomlands?

Inrikesresor

Symtomfria personer kan resa i Sverige. Både under resan och vistelsen är det viktigt att du håller avstånd till andra och undviker trängsel. Folkhälsomyndigheten avråder från att resa kollektivt på grund av smittrisken.

Om smittspridningen skulle öka, så kan Folkhälsomyndighetens råd för resande inom Sverige komma att förändras.

Läs mer om vad du ska tänka på med resor inom Sverige hos Krisinformation.se.

Resa utomlands

UD avråder inte längre från icke nödvändiga resor till vissa länder. Besök Krisinformation.se för att se vilka länder som UD inte avråder resor till.

Utrikesdepartementet (UD) avråder fortfarande från icke nödvändiga resor till vissa länder. Håll dig uppdaterad och informerad om resmål. Du kan läsa mer på UD:s hemsida samt på Krisinformation.se. UD har även öppnat ett särskilt nummer för frågor kring coronaviruset och resande, 08-405 92 00.

Information om åtgärder inom våra olika verksamheter

Vård och omsorg

Kan ditt besök vänta? - Finspångs kommun avråder för besök på äldreboenden

Finspångs kommun avråder just nu bestämt från besök till särskilt boende för äldre samt till grupp- och servicebostäder med anledning av de skärpta allmänna råden som utfärdats. Det är viktigt att vi alla hjälps åt och följer de stärkta råden från Folkhälsomyndigheten och Region Östergötland för att snabbt minska smittspridningen.

Förskolor och grundskolor

Våra förskolor och grundskolor har öppet som vanligt.

Barn som är sjuka ska stanna hemma

Enligt Folkhälsomyndigheten ska barn stanna hemma när de är sjuka. På Folkhälsonmyndighetens webbplats finner du uppdaterad information gällande hur länge ditt/dina barn ska vara hemma vid sjukdom.

Hos 1177 Vårdguiden kan du läsa mer om vad du ska göra och när du ska kontakta sjukvården.

Vad gäller för friska barn?

Finspångs kommun följer myndigheternas rekommendationer när elever/barn får och inte får vistas i skolan/förskolan. Det här gäller just nu:

 • Alla i familjen är friska: Eleverna/barnen är välkomna till skolan/förskolan.
 • Någon eller flera i familjen är sjuk men covid-19 inte har konstaterats:
  Friska barn och ungdomar i ett hushåll där någon är sjuk, men där covid-19 inte har konstaterats, kan gå till förskola, grundskola, fritidshem eller gymnasieskola som vanligt. I hushåll där någon är sjuk är det extra viktigt att vara uppmärksam på symtom hos övriga i hushållet.
 • Någon eller flera i familjen är sjuk och covid-19 har konstaterats:
  Alla ska stanna hemma även om man är frisk/symtomfri, detta gäller även yngre barn och elever.

Läs mer hos våra myndigheter:

Gymnasieskolor

Från och med 7 december bedriver Bergska gymnasiet, Bildningen distansundervisning resten av året, enligt beslut av regeringen. 18 december meddelade regeringen och Folkhälsomyndigheten att gymnasiet ska bedriva distansundervisningen fram till och med 24 januari 2021.

Vuxenutbildningar

Enligt Folkhälsomyndigheten ska vuxenutbildning rekommendationer i linje med arbetsplats. Vänd dig till din utbildning för att se vad som gäller för just er.

Stödpaket till näringslivet i Finspång

Som följd av coronaviruset har näringar i Finspångs kommun drabbats av minskade intäkter och en oro för den påverkan det medfört för det lokala näringslivet. Finspångs kommun bidrar därför med extra stöd till det lokala näringslivet för att minska påverkan och risker för konkurser eller uppsägningar.

Läs mer i nyheten från 20 mars.

Allmänna frågor om coronaviruset och sjukdomen covid-19

Om du har allmänna frågor om coronaviruset och sjukdomen covid-19 ska du ringa nationella informationsnumret 113 13 som är öppet dygnet runt eller läs Folkhälsomyndighetens frågor och svar.

Information på lätt svenska

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om covid-19 på lätt svenska.

Sidan uppdaterades senast 13 januari 2021.

Vid frågor om coronaviruset - ring 113 13

Om du har fler frågor om coronaviruset är det viktigt att du ringer 113 13, som är det nationella informationsnumret, för att inte belasta vårdcentraler och 1177 Vårdguiden mer än nödvändigt. Numret 113 13 är öppet dygnet runt.

Du kan även läsa Folkhälsomyndighetens utförliga frågor och svar.

Dela endast bekräftad information

Hjälp till att förhindra ryktesspridning och spekulationer, var källkritisk och dela inte osäker information.

Hos våra myndigheter kan du ta del av bekräftad och uppdaterad information. Vid händelser som väcker oro är det viktigt att agera utifrån korrekt och saklig information samt följa myndigheternas rekommendationer.

Folkhälsomyndigheten

Hos Folkhälsomyndigheten hittar du information om det aktuella läget, smittspridning i landet samt utförliga frågor och svar.

Krisinformation.se

Hos Krisinformation.se hittar du information från ansvariga myndigheter om viruset, smittspridning och hanteringen av utbrottet.

Region Östergötland

Hos Region Östergötland kan du få vårdrådgivning via 1177 Vårdguiden och läsa mer om aktuellt läge samt beredskapen för coronaviruset i Östergötland.

Stöd för dig som som lever med hot och våld

Här finns hjälp och stöd för dig som blir utsatt för hot och våld. Det finns även hjälp och stöd för dig som ser och hör hot och våld i ditt hem.

Psykisk hälsa i kristid

I kristider måste vi värna både den fysiska och psykiska hälsan. På sidan Uppdrag psykisk hälsa finns en stödlista med kontaktuppgifter till stödlinjer, information och råd för alla åldersgrupper – exempelvis kring att möta oro, stärka social gemenskap och upprätthålla hälsosamma rutiner. Listan har tagits fram i gemensamt arbete med ett stort antal andra organisationer och uppdateras löpande.

Relaterade nyheter om coronaviruset

På följande sida har vi samlat Finspångs kommuns nyheter som berör coronaviruset och sjukdomen covid-19.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Tipsa någon annan om den här sidan!

Vänligen verifiera att du inte är en robot