Språk/Language

Frågor och svar om hemtjänst, äldreboenden samt för personer med funktionsnedsättningar

Det nya coronaviruset väcker många frågor hos allmänheten. På den har vi samlat vanliga frågor och svar om coronaviruset, som rör hemtjänst, äldreboenden samt boenden och andra verksamheter för personer med funktionsnedsättningar.

Får jag som anhörig besöka äldreboenden eller korttidsboenden inom vård och omsorg?

Möjlighet till besök utomhus på äldreboenden

Finspångs kommuns äldreboenden har ställt i ordning särskilda besöksplatser utomhus så att närstående kan träffas under rådande omständigheter.

Det råder fortfarande besöksförbud inomhus.

Läs mer i nyheterna nedan.

Besöksförbud från och med 20 mars

Från och med fredag 20 mars råder tillfälligt besöksförbud på våra äldreboenden och korttidsboenden inom vård och omsorg. Besöksförbudet är till för att skydda våra mest sårbara med anledning av det nya coronaviruset. Tack för visad hänsyn!

Läs mer i nyheterna nedan.

Regeringen har beslutat om nationellt besöksförbud på äldreboenden

Regeringen har beslutat om ett besöksförbud på samtliga landets äldreboenden för att förhindra spridningen av sjukdomen covid-19. Beslutet träder i kraft den 1 april.
Undantag mot förbudet kan ges i enskilda fall om det finns särskilda omständigheter och om risken för spridning av coronaviruset är liten, kontakta i sådana fall personalen.

Vad gör ni för att minimera smittspridning?

 • Vi tar inte längre emot besök på våra äldreboenden eller korttidsboenden inom vård och omsorg. Besöksförbudet är till för att skydda våra mest sårbara och vi tackar för visad hänsyn!
 • Vi förstärker information om våra hygienrutiner. Goda hygienrutiner är mycket viktiga för att minimera risken för smittspridning.
 • Instruktion till medarbetare med symtom som påminner om förkylning eller influensa, även lindriga, att stanna hemma.
 • Vi har stängt våra träffpunkter för seniorer och flyttat dagverksamheten Solgläntan till nya lokaler för att minska risken av smittspridning.

Vad gör Finspångs kommun vid misstänkt smitta?

Om vi har en konstaterad eller misstanke om smitta så kommer vi hantera och behandla brukaren/patienten som smittad, för att undvika smittspridning inom verksamheten. Det vill säga att vi arbetar utifrån Region Östergötlands vårdhygiens rekommendationer. Det innebär bland annat att vi minimerar antalet vårdpersonal som kommer i kontakt med brukaren/patienten samt använda skyddsutrustning som exempelvis visir, munskydd och skyddskläder i omvårdnaden av misstänkt och/eller bekräftat fall av covid-19.

Medarbetarna kommer även att kontakta sjuksköterska och ansvarig läkare som bedömer om provtagning ska ske.

Vem beslutar att brukare/patienter och personal testas för covid-19?

Sjuksköterska och ansvarig läkare bedömer om provtagning ska ske.

Varför ger inte Finspångs kommun information om bekräftad eller misstänkt smitta i verksamheten?

All information om smittade eller sjuka omfattas av sekretess och tystnadsplikt, därför lämnar kommunen inte ut uppgifter om enskilda personer.

Sekretessen omfattar inte bara uppgifter om sjukdomstillstånd utan även uppgifter om personliga förhållanden som till exempel bostadsort eller arbetsplats. Finspångsborna ska alltid känna stort förtroende för personalen i vården och den kommunala omsorgen, därför är patientsekretessen viktig.

Vad kan jag som anhörig göra?

 • Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer!
  De syftar till att skydda dig och våra äldre och minska smittspridningen i samhället.

 • Digitala möten minskar risken för smittspridning.
  Det är trevligt att kunna se varandra även om det inte går att träffas fysiskt.
  Har du en surfplatta, smartphone eller en dator är det möjligt att ha kontakt med anhöriga trots besöksförbud. Det finns många tillgängliga tjänster, till exempel Skype och Messenger som gör digitala möten möjliga.

Hanteras personer med nedsatt immunförsvar på något särskilt sätt nu?

Nej. Vi följer våra vanliga riktlinjer och rutiner som finns kring hygien och använder den skyddsutrustning som finns.


Har jag rätt att neka personal på grund av oro för coronaviruset?

Du har alltid rätt till att tacka nej till insats, men har inte rätt att neka en specifik medarbetare på grund av oro för smitta.


Har personal rätt att neka mig stöd, vård eller omsorg på grund av oro för coronaviruset?

Nej. Medarbetare har inte rätt att avstå arbete på grund av oro för smitta.


Var kan jag hitta lättläst och teckenspråkstolkad information om coronaviruset?

Folkhälsomyndigheten - Lättläst om covid-19

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns information om covid-19 på lätt svenska.

Krisinformation.se - lättläst och teckenspråkstolkad information om coronaviruset

Krisinformation.se är är en webbplats som förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga i samband med en kris eller allvarlig händelse.

Sveriges radio – Klartext

Nyheter på ett lite lugnare sätt och med enkla ord. Vardagar 18.55-19.00 i P4 + 20.55-21.00 i P1.

8 sidor - lättläst information om coronaviruset

Hos tidningen 8 Sidor finns lättläst information om coronaviruset. Tidningen 8 sidor är en nyhetstidning på lättläst svenska.

Riksförbundet DHB - Information om coronaviruset genom bildstöd

Förening för familjer som har barn som är döva, hörselskadade eller har språkstörning.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Tipsa någon annan om den här sidan!

Vänligen verifiera att du inte är en robot