Språk/Language

Vaccinering mot covid-19

Här har vi samlat information med frågor och svar om vaccinering mot covid-19. Informationen på den här sidan kommer att uppdateras löpande utifrån ändrade eller nya direktiv från Region Östergötland. Mer information om vaccineringen finns hos Vårdguiden 1177, Region Östergötland och Folkhälsomyndigheten.

Frågor och svar från Folkhälsomyndigheten och Region Östergötland

Varför vaccinerar vi oss mot covid-19?

Vaccineringen mot covid-19 är frivillig. Genom att vaccineras får du bättre skydd mot sjukdomen. När det gäller vaccination mot covid-19 kan var och en av oss bidra till att skydda våra sköraste medmänniskor och begränsa pandemins effekter genom att vaccinera oss.

Se gärna filmen från Folkhälsomyndigheten om varför man ska vaccinera sig.

Film från Folkhälsomyndigheten.

Om vaccination och smittspridning

Kan jag själv avgöra om jag ska vaccinera mig?

Alla vaccinationer är frivilliga i Sverige, så även vaccination mot covid-19. Du bestämmer alltså själv om du vill vaccinera dig eller inte. Genom att vaccinera sig så kan du bidra till att skydda våra sköraste medmänniskor och begränsa pandemins effekter.

Kan jag själv välja vilket vaccin jag vill ha?

Nej, det finns en begränsad tillgång på olika vacciner och därför finns det ingen möjlighet för dig att välja vilket vaccin du får mot covid-19.

Vem kommer att erbjudas vaccin?

Alla som är 18 år och äldre kommer att erbjudas vaccin mot covid-19. De som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka ska få vaccin först. Alla kommer att få möjlighet att vaccinera sig och regionen vaccinerar i den takt de får vaccin levererat till sig.

Hur kommer prioriteringsordningen att gå till?

Folkhälsomyndigheten har prioriterat vilka personer som ska erbjudas vaccin först. Region Östergötland följer den prioriteringsordningen.

De som har störst behov av att skyddas mot att bli allvarligt sjuka ska få vaccin först. Prioriteringen är uppdelad i fyra faser. Du kan läsa mer om vilken fas du tillhör på 1177s webbplats.

Vem bekostar min vaccination?

Staten betalar för vaccin och vaccination. Det är gratis för dig att vaccinera dig mot covid-19.

Kan jag boka tid för vaccinering redan nu?

Region Östergötland informerar när och hur du kan boka tid för vaccinering mot covid-19.

När startar vaccineringen?

Vaccineringen i Finspång startade den 30 december 2020. Den fortsatta vaccineringen kommer att ske löpande under det första halvåret av 2021 i den takt som vaccinet levereras. Region Östergötland har det övergripande ansvaret för vaccinationerna i länet.

Var kommer vaccinationen att ske?

För de personer som bor på särskilda boenden för äldre inom Finspångs kommun ske vaccinationen på boendet. I övrigt beräknas all vaccinering att ske på gamla Närsjukvården i Finspång (lasarettet). För att vaccineras måste du ha en bokad tid. Region Östergötland informerar när och hur du kan boka tid för vaccinering mot covid-19.

Ska jag vaccinera mig även om jag har varit sjuk i covid-19 och har antikroppar?

Folkhälsomyndighetens rekommendation är att alla ska vaccinera sig, det gäller även för dig som haft covid-19 samt om du har antikroppar. Du kan vaccineras så snart du har tillfrisknat helt från covid-19, men inte under pågående infektion.

Skyddar vaccination mot smittspridning och kommer ett vaccin stoppa pandemin?

Vaccin skyddar mot sjukdom men skyddar inte mot smitta och ett vaccin kommer inte att vara den enda lösningen. Därför är det fortsatt viktigt att skydda varandra genom att följa gällande rekommendationer, även efter vaccinering mot covid-19.

Ju fler som vaccinerar sig, desto mer kan sjukvården lindra symtomen för de som insjuknar i covid-19.

Efter vaccination

Hur lång tid tar det innan ett skydd mot covid-19 byggts upp?

Folkhälsomyndigheten säger att beroende på vilket vaccin som används behövs olika antal doser för ett bra skydd mot covid-19. Det tar ungefär en till två veckor efter sista dosen innan kroppen har byggt upp ett fullgott skydd.

Vilket skydd får jag efter en vaccination?

Vaccinationen skapar ett skydd mot allvarlig sjukdom och efter vaccinationen bygger kroppens immunförsvar upp ett skydd mot covid-19. Vaccinationen ger inte ett fullständigt skydd, därför kan brukare och/eller personal trots vaccination insjukna i covid-19, men man får lindrigare symtom. Vaccin skyddar mot sjukdom men skyddar inte mot smitta. Därför är det fortsatt viktigt att följa gällande rekommendationer.

Vad gäller efter vaccinering?

Eftersom vaccinet skyddar mot sjukdom men inte mot smitta är det viktigt att man efter vaccineringen fortsätter följa gällande rekommendationer, som exempelvis tvätta händerna ofta, stanna hemma vid symtom, arbeta hemifrån när det är möjligt och hålla avstånd för att bromsa smittan.

Vaccinering i olika grupper

Jag är gravid – kan jag vaccinera mig?

Folkhälsomyndigheten rekommenderar av försiktighetsskäl att inte alla gravida vaccineras. Läkemedelsverket har godkänt vaccinerna men det finns ännu inte tillräckligt med säkerhetsdata för att kunna ge en allmän rekommendation till gravida. Det finns ingenting som tyder på att vaccination av gravida skulle vara farligt för fostret utifrån de data som hittills har rapporterats. 

Behandlande läkare kan rekommendera en gravid patient vaccination om medicinska skäl finns, och efter en individuell bedömning. Prata med din behandlande läkare om du är orolig eller har funderingar.

Håll dig uppdaterad genom att läsa mer hos Folkhälsomyndigheten.

Jag är anhörig till en person som bor på ett äldreboende, kan jag få information om hur vaccineringen går till där?

Alla som bor på ett äldreboende erbjuds vaccination mot covid-19. I samband med erbjudandet får din närstående information från ansvarig sjuksköterska eller enhetschefen på boendet.

På de kommunala boendena är det kommunens legitimerade sjuksköterskor som utför vaccinationen. Läkare finns också på plats vid vaccinationstillfället.

Mer information om vaccination mot covid-19

Vad gäller för mig eller min anhörig som har hemtjänst och ska vaccineras?

Om du eller din anhörig har hemtjänst har du/hen fått eller kommer att få ett brev hemskickat med erbjudandet om vaccination mot covid-19. I brevet finns information om hur man bokar tid - antingen digitalt eller på telefon.

Övriga frågor

Region Östergötland uppmanar dig att vara på din vakt mot bedrägerier i samband med vaccinering

Polisen varnar för en ny sorts bedrägeriförsök över telefon, där bedragaren utger sig att vara från sjukvården och erbjuder tid för vaccinering. Målet är att komma över offrens bankdosa eller mobilt bank-id, som sägs behövas för att boka tiden.

Det här kan man tänka på om någon sms:ar eller ringer angående vaccination:

Varken Region Östergötland, Vårdguiden 1177 på telefon eller annan myndighet skulle be dig att identifiera dig med e-legitimation i samtal om vaccination mot covid-19.

  • Det är gratis att vaccinera sig mot covid-19.
  • Region Östergötland tar aldrig betalt med Swish.

Om detta skulle hända, lägg på luren och polisanmäl händelsen!

Jag har svårt att hitta svar på det jag undrar över

Region Östergötland och Folkhälsomyndigheten uppdaterar informationen om vaccination mot covid-19 löpande. Håll dig uppdaterad på deras webbplatser.

Finspångs kommun följer Region Östergötlands direktiv och uppdaterar löpande med mer information när den finns tillgänglig.

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Tipsa någon annan om den här sidan!

Vänligen verifiera att du inte är en robot