Språk/Language

Toimintarajoite

Jos sinulla on toimintarajoite voi kunta tarjota sinulle erilaisia tuki- ja palvelumuotoja, joiden lähtökohtana ovat aina tuen ja palvelun tarpeet. Tukea voi saada myös, jos toimintarajoite on tilapäinen. Myös omaiset voivat saada tukea. On olemassa lakeja, jotka antavat oikeuden tukeen ja palveluihin.

Laki eräille toimintaesteisille annettavasta tuesta ja palvelusta (LSS) antaa sille, jolla on suuria ja pysyviä toimintaesteitä, oikeuden kymmeneen eri tukitoimenpiteeseen. Tukea ja apua on mahdollista saada myös sosiaalipalvelulain (SoL) perusteella.

Tukea haetaan kunnan viranomaistoimistosta, yhteystiedot ovat sivun oikealla laidalla, tai täyttämällä lomakkeen ”Begäran om insatser enligt LSS”, joka lähetät kuntaan.

Kontakt

Malin Ericsson
LSS-käsittelija
Sektori hoito ja huolenpito

0122-854 25
malin.ericsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 FINSPÅNG