Finspångs kommun

Språk/Language

Anpassad skola

För barn, ungdomar och vuxna med intellektuell funktions­nedsättning finns anpassad skola som alternativ till grundskola, gymnasieskola och vuxen­utbildning. Eleverna/deltagarna får utbildning som anpassas efter elevernas/deltagarnas behov. Här kan du läsa mer om de olika nivåerna i den anpassade skolan.

Kontakt

Ida Withell
Rektor
Anpassad grundskola

0122-859 47
ida.withell@finspang.se

Oxhagsvägen 22, 612 32 Finspång

Sofia Arnell-Johansson
Samordnare anpassad gymnasieskola Specialpedagog
Bergska gymnasiet, Bergska skolan

sofia.arnell-johansson@finspang.se

Bergska gymnasiet, Bergska skolan

0122-855 38
bergska.gymnasiet@finspang.se

Ekmans väg 12 612 36 Finspång