Språk/Language

Språklek

Språkteamet arbetar tillsammans med ordinarie personal för att stärka elevers språkliga medvetenhet i förskoleklass, vilket är en av de viktigaste faktorerna för att lära sig läsa.

Barn läser

Alla förskoleklasser arbetar systematiskt med språklek under hela läsåret och Språkteamet förstärker personaltätheten periodvis under året. Språkteamet träffar även elever för språk/talträning i förskoleklass och åk. 1. Vid höstterminens start genomför vi en kartläggning i språklig medvetenhet med samtliga förskoleklasselever som följs upp vid jul och i slutet av vårterminen.
Syftet med att träna språklig medvetenhet är att ge alla elever en god grund inför läs- och skrivutvecklingen samt öka likvärdigheten inom kommunen.

Kontakt

Jenny Cederborg
Förskollärare/Språkutvecklare
Centrala barn- och elevhälsan

jenny.cederborg@finspang.se

Pia Lehtoniemi
Språkutvecklare
Centrala barn och elevhälsan

pia.lehtoniemi@finspang.se

Magdalena Eronn
Specialpedagog
Centrala barn och elevhälsan

magdalena.eronn@finspang.se

Mathias Berg
Enhetschef
Centrala Barn- och elevhälsan

0122-855 02
mathias.berg@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång