Språk/Language

Sandens förskola

Sandens förskola ligger för närvarande i tillfälliga lokaler inne i Finspång i väntan på att nya lokaler byggs i Lotorp.

Barn ritar

På Sandens förskola finns avdelningarna Hinken, Spaden och Krattan och samarbetet mellan avdelningarna är stort och varierat vilket ger en ökad gemenskap i hela huset.

Vi arbetar i åldershomogena barngrupper vilket innebär att de yngre barnen går på Krattan och de äldre barnen går på Spaden och Hinken.

Vi har en utmanande gård som lockar till lek och utveckling. En stor del av vår tid på förskolan tillbringar vi utomhus.

Genom att undervisa inom olika områden lägger vi på Sandens förskola grunden för det livslånga lärandet och stimulerar barnens utveckling. Vi undervisar i:

  • språk
  • matematik
  • naturvetenskap/teknik/experiment
  • utomhuspedagogik
  • rörelse/motorik
  • tema.

Kontakt

Sandens förskola
Förskolan består av avdelningarna: Spaden, Hinken och Krattan

Östermalmsvägen 63, 612 43 Finspång

Madeleine Lilja
Rektor

0122-856 23
madeleine.lilja@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång

Anna Andersson
Administratör
Förskolans ledningsteam

0122- 853 55
anna.andersson@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång