Språk/Language

Basvägens förskola

Basvägens förskola ligger i ett enplanshus i anslutning till ett grönområde, så kallad skolskog.

Basvägens förskola

Förskolan består av tre avdelningar och de har åldersindelade grupper. Avdelningarna Solstrålen och Regndroppen tar emot yngre barn och Regnbågen tar emot äldre barn.
Förskolan har ett mottagningskök och maten levereras från Hårstorpsköket.
Vi utgår från läroplanen för förskolan och arbetar utifrån barns delaktighet och inflytande. Vi arbetar/undervisar i projekt som utgår från barnens intressen/kreativitet. Genom detta ges barnen möjlighet att stärka sin identitet, utveckla sina förmågor och tillgångar, samt lusten att lära. Vi arbetar i ett demokratiskt klimat.

Barnens utveckling och lärande synliggörs genom pedagogisk dokumentation. Genom reflektioner hos barn och pedagoger förs det pedagogiska arbetet framåt.

Verksamhet

Förskolans pedagoger bildar ett arbetslag vilket innebär att pedagogerna känner alla barn på förskolan. Vi samarbetar mellan avdelningarna på olika sätt, tex genom gemensamma aktiviteter, tvärgrupper. Barnen vistas regelbundet på alla avdelningar, ibland inplanerat och ibland spontant.
Pedagogerna på förskolan hjälps åt att öppna och stänga förskolan.
Antalet blivande skolbarn på Regnbågens avdelning avgör hur många 4-åringar som kan flytta över till äldrebarnsavdelningen till hösten. Vi anpassar då det pedagogiska arbetet på yngrebarnsavdelningen utifrån barngruppen.

Vår förskola har ett mycket bra läge med närhet till skog och natur. Barnen ges möjlighet till spännande utforskning av närmiljön och möjlighet till rörelse och lek i olika miljöer.

För att vårdnadshavarna ska känna sig delaktiga i vårt arbete finns dokumentationer tillgängliga att läsa. Vi skickar regelbundet ut informationsbrev via mail, samt att vi erbjuder uppföljningssamtal eller utvecklingssamtal 1 gång/år.

Plan för diskriminering och kränkande behandling

Basvägens förskola har en plan för diskriminering och kränkande behandling som revideras årligen.

Planeringsdagar

Förskolan har stängt fyra dagar per läsår. Då deltar personalen i gemensam planering, utvärdering och kompetensutveckling. Om du har behov av plats även under dessa dagar tar du kontakt med förskolechefen på ditt barns förskola.

Förskolan är stängd följande dagar läsåret 2021/2022:

  • 16 augusti
  • 7 oktober
  • 10 januari
  • 13 juni

Kontakt

Basvägens förskola
Västra Basvägen 7, 612 36 Finspång

Avdelning Regndroppen
070-306 83 63
basvagens.forskola.regndroppen@finspang.se

Avdelning Solstrålen
070-289 85 40
basvagens.forskola.solstralen@finspang.se

Avdelning Regnbågen
072-709 38 20
basvagens.forskola.regnbagen@finspang.se

Elisabeth Johannsen
Rektor
Viggestorps förskola, Basvägens förskola och Finbo förskola Sektor utbildning

0122-850 79
elisabeth.johannsen@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Anna Andersson
Administratör
Förskolans ledningsteam

0122- 853 55
anna.andersson@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång