Språk/Language

Dunderbackens förskola

Dunderbacken är en förskola med sex avdelningar. På Krokodilen, Bläckfisken och Grodan är barnen indelade i åldershomogena grupper, yngre, mellan och äldre barn. På Pandan, Björnen och Lejonet är barnen indelade i åldersblandad grupp 1-5 år.

Dunderbackens förskola

På förskolan arbetar barnskötare, förskollärare och ateljérista. Ateljéristan är en förskollärare som har ett utvecklat utbildningsuppdrag. Hen arbetar tillsammans med pedagogerna för förskolans utveckling samt med barns och pedagogers olika lärprocesser.

Verksamhet

Undervisning i trygg miljö

En viktig del i förskolans arbete är en trygg miljö, samspel, jämställhet, kommunikation och lek. Undervisning sker både spontant och planerat i verksamheten. Barns nyfikenhet och lust att lära ser vi som en viktig tillgång. För att synliggöra barnens lärprocesser använder vi oss av pedagogisk dokumentation. Där står barnens tankar, idéer och antaganden i fokus.Vi värderar högt ett gott samarbete med vårdnadshavare.

Eget kök
Maten som serveras på förskolan kommer från vårt tillagningskök som finns på förskolan.

Avdelningen Björnen använder tecken som stöd

Verksamheten på Björnen vänder sig till alla barn i förskoleålder. Några av platserna är avsedda för döva barn och barn med hörselnedsättning samt barn i behov av särskild stimulans för sin språkliga utveckling.

På Björnen erbjuds:

  • TAKK - tecken som alternativ och kompletterande kommunikation.
  • GAKK - grafiskt alternativ och kompletterande kommunikation samt föremål, bilder, symboler och IT för att underlätta och utveckla kommunikation och språk.
  • Svenskt teckenspråk.

Björnen är en av sex avdelningar på Dunderbackens förskola med anpassad gruppstorlek för att ge bästa förutsättningar och utveckling.

På Björnen får ditt barn tillgång till både pedagogisk och språklig utveckling utifrån sitt behov i gemenskap och lek med andra barn. I verksamheten används tecken och bilder för att stödja det talade språket.

På avdelningen arbetar pedagoger med teckenspråkskompetens för att ge ditt barn bästa möjliga språkutveckling.

Planeringsdagar

Förskolan har stängt tre dagar per år. Då deltar personalen i gemensam planering, utvärdering och kompetensutveckling. Om du har behov av plats även under dessa dagar tar du kontakt med förskolechefen på ditt barns förskola.

Förskolan är stängd följande dagar 2020:

  • 7 januari
  • 15 juni
  • 1 oktober


Kontakt

Debbie Gruväng
Rektor
Förskolans ledningsteam

0122-856 23
debbie.gruvang@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Susanne Larsson
Administratör
Förskolans ledningsteam

0122-855 10
susanne.larsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång