Språk/Language

Dunderbackens förskola

Dunderbacken är en förskola med sex avdelningar. På Krokodilen, Bläckfisken och Grodan är barnen indelade i åldershomogena grupper, yngre, mellan och äldre barn. På Pandan, Björnen och Lejonet är barnen indelade i åldersblandad grupp 1-5 år.

Dunderbackens förskola

På förskolan arbetar barnskötare, förskollärare och ateljérista. Ateljéristan är en förskollärare som har ett utvecklat utbildningsuppdrag. Hen arbetar tillsammans med pedagogerna för förskolans utveckling samt med barns och pedagogers olika lärprocesser.

Verksamhet

Undervisning i trygg miljö

En viktig del i förskolans arbete är en trygg miljö, samspel, jämställhet, kommunikation och lek. Undervisning sker både spontant och planerat i verksamheten. Barns nyfikenhet och lust att lära ser vi som en viktig tillgång. För att synliggöra barnens lärprocesser använder vi oss av pedagogisk dokumentation. Där står barnens tankar, idéer och antaganden i fokus.Vi värderar högt ett gott samarbete med vårdnadshavare.

Eget kök
Maten som serveras på förskolan kommer från vårt tillagningskök som finns på förskolan.

Planeringsdagar

Förskolan har stängt fyra dagar per läsår. Då deltar personalen i gemensam planering, utvärdering och kompetensutveckling. Om du har behov av plats även under dessa dagar tar du kontakt med förskolechefen på ditt barns förskola.

Förskolan är stängd följande dagar läsåret 2021/2022:

  • 16 augusti
  • 7 oktober
  • 10 januari
  • 13 juni

Kontakt

Ingeborg Nilsson
Rektor
Förskolans ledningsteam

0122-85 547
ingeborg.nilsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Elisabeth Jonsson
Administratör
Förskolans ledningsteam

0122-853 55
elisabeth.jonsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15 612 80 Finspång