Språk/Language

Finbo förskola

Finbo förskola består av två syskonavdelningar och ligger centralt i Finspång. De två avdelningarna med blandade åldrar 1-5 år heter Saxofonen och Trumpeten. 

Stor kulram på förskola

Förskolan erbjuder många olika miljöer till barnen att vistas i. Dels erbjuder avdelningarna olika miljöer samt att vi har flera gemensamma miljöer såsom lekhall, ateljé, läsrum, ljusrum och ”lägenheten”.

Vår gård är varierande och stor, den erbjuder motoriska utmaningar. Vi har även nära till bland annat skogen, biblioteket och Bruksparken.

Verksamhet

Vår förskola har öppna avdelningsdörrar där barnen har möjlighet att söka sig till lekkamrater eller aktiviteter och material som intresserar dem. Vi arbetar i mindre undervisningsgrupper i projektform under delar av dagen gemensamt på förskolan, då delas barnen upp i grupper efter ålder/mognad, intresse etc.

Förskolans pedagoger bildar ett arbetslag vilket innebär att pedagogerna känner alla barn på förskolan. När vi till exempel arbetar i mindre undervisningsgrupper är det oftast pedagoger från bägge avdelningarna med i gruppen.

Vi arbetar efter förskolans läroplan med fokus på barns delaktighet och inflytande. Projekten utgår från vad barnen visar intresse för och vi lägger stor vikt vid barnens lek och låter den ta tid och utrymme.

Plan för diskriminering och kränkande behandling

Finbo förskola har en plan för diskriminering och kränkande behandling som revideras årligen.

Planeringsdagar

Förskolan har stängt tre dagar per år. Då deltar personalen i gemensam planering, utvärdering och kompetensutveckling. Om du har behov av plats även under dessa dagar tar du kontakt med förskolechefen på ditt barns förskola.

Förskolan är stängd följande dagar 2019:

  • 7 januari
  • 14 juni
  • 3 okt

Kontakt

Finbo förskola
Högbyvägen 9, 612 37 Finspång

Avdelning Saxofonen
076-126 56 88
finbo.forskola.saxofonen@finspang.se

Avdelning Trumpeten
076-126 56 86
finbo.forskola.trumpeten@finspang.se

Carina Lövgren
Rektor
Förskolans ledningsteam

0122-854 28
carina.lovgren@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15 61280 Finspång  

Elisabeth Jonsson
Administratör
Förskolans ledningsteam

0122-853 55
elisabeth.jonsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15 612 80 Finspång