Språk/Language

Pedagogisk omsorg (Dagbarnvårdare)

Pedagogisk omsorg vänder sig till barn i samma åldrar (1–6 år) som de barn som går i förskola. Verksamheten ska stimulera barns utveckling och lärande och utformas så att den förbereder barnen för fortsatt lärande.

Pedagogisk omsorg är ett alternativ till förskola eller fritidshem. Det kan vara verksamhet där personal tar hand om barnen i sitt eget hem, alltså ett traditionellt familjedaghem. Det kan också vara olika flerfamiljslösningar. Pedagogisk omsorg kan också bedrivas i en särskild lokal.

Hur och var verksamheten bedrivs ser olika ut. Både kommuner och fristående huvudmän kan bedriva pedagogisk omsorg. En fristående huvudman har under vissa förutsättningar rätt till bidrag från kommunen.

Här beskrivs skillnaden mellan pedagogisk omsorg och förskola/fritidshem

  • Förskolan och fritidshemmet styrs av läroplaner. Förskolans läroplan ska vara vägledande men inte bindande för pedagogisk omsorg. Det innebär att verksamheten kan tillämpa läroplanen utifrån sina egna förutsättningar.
  • I förskola och fritidshem ska det finnas högskoleutbildad personal, till exempel förskollärare. I pedagogisk omsorg ska det finnas personal med utbildning eller erfarenhet som gör att de kan tillgodose barnets behov av omsorg och en god pedagogisk verksamhet.
  • I förskola och fritidshem bedrivs undervisning och utbildning. Pedagogisk omsorg ingår inte i det svenska skolväsendet, utan är ett alternativ till utbildning i förskola eller fritidshem. För pedagogisk omsorg gäller de gemensamma bestämmelserna i skollagen bara om det anges särskilt.
  •  

Kommunal pedagogisk omsorg

Finspångs kommun bedriver ingen kommunal verksamhet. Den upphörde 2021-08-01.

Fristående pedagogisk omsorg

Ljusfalls ekonomiska förening

Ljusfalls skolas ekonomiska förening har ansökt om rätt till bidrag från Finspångs kommun. De har fått ett provisoriskt beslut om att få bedriva pedagogisk omsorg vid Ljusfalls skolas lokaler då de önskar att i första hand önskar bedriva pedagogisk omsorg i Grytgöl. Det pågår en process gällande fastigheten i Grytgöl.

Utbildningschef har beslutat att ge rätt till bidrag till Ljusfalls friskola, från och med 1 augusti 2021 till och med 31 juli 2022, för att därefter fatta nytt beslut.

Kontakt

Zlatko Jankovic 
Verksamhetschef förskola, grundskola
Sektor utbildning

0122-850 94
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Rojyar Khalili
Utbildningsstrateg

0122-855 11
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Anders Pantzar
Utbildningschef
Sektor utbildning

0122-855 15
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång