Språk/Language

Pedagogisk omsorg (Dagbarnvårdare)

Pedagogisk omsorg vänder sig till barn i åldrarna 1-5 år. Det är ett alternativ till förskola där barnen förbereds för fortsatt lärande genom stimulans och utveckling i hemmiljö.

Pedagogisk omsorg erbjuder barnomsorg i hemmiljö med naturliga vardagsaktiviteter och kontakter i närsamhället. Det är en verksamhet med tonvikt på lek och utevistelse, med barnets egna intressen, fantasi, uppfinningsförmåga och fria val som utgångspunkt. Hemmiljön kompletteras med planerad gruppverksamhet på en förskola.

Pedagogisk omsorg är inte utbildning men styrs av Skollagen. Förskolans läroplan ska vara vägledande för verksamheten.

Våra dagbarnvårdare tar emot inskrivna barn under den tid föräldrarna arbetar eller studerar.

Kommunal pedagogisk omsorg

Grytgölsområdet

I Grytgöl arbetar tre dagbarnvårdare vi hyr ett hus vid Grytgöls skola och har vår verksamhet där.

Målet med verksamheten är att ge barnen trygghet, omvårdnad, gemenskap, kunskap och färdigheter. För att nå dessa mål delar vi ofta upp barnen i ålder och utvecklingsnivå. Exempel på detta är gymnastik, tema, Mulle och Knytte.

Tack vare det nära samarbetet mellan oss dagbarnvårdare, känner sig barn och personal trygga med varandra. Vi har varje termin utvecklingssamtal med föräldrarna.

Något som vi tycker är unikt är det täta samarbetet med skolan. Det gör att barnen tryggt kan börja i skolan.

Ansökan till pedagogisk omsorg görs på samma blankett som till förskolan.

Fristående pedagogisk omsorg

Grytgöls dagbarnvårdare

Grytgöls dagbarnvårdare bedriver pedagogisk verksamhet med fokus på trygghet, gemenskap, livsglädje och naturnära aktiviteter. Vi spenderar mycket tid i skogen och använder oss av barnens lek och intressen för att främja deras lärande.

Verksamheten ligger i natursköna Grytgöl, cirka 300 meter från Grytgöls skola. Vår ambition är att ha ett bra samarbete med skolan, så att barnen vid skolstart redan är bekanta med miljön.

Idag består verksamhet av en avdelning med tio barn, som bedrivs i enskild regi.

Kontakt

Zlatko Jankovic 
Verksamhetschef förskola, grundskola
Sektor utbildning

0122-850 94
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Rojyar Khalili
Utbildningsstrateg

0122-855 11
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Anders Pantzar
Utbildningschef
Sektor utbildning

0122-855 15
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång