Språk/Language

Högklints förskola

Högklints förskola ligger centralt i Finspång med närhet till bibliotek, skogen och Bruksparken.

På förskolan arbetar förskollärare och barnskötare. Vi har ett gemensamt förhållningssätt och arbetssätt som präglas av öppenhet, respekt, demokrati och positivitet.

Förskolan är uppdelad i två sidor – Klippan där de äldre barnen går och Stranden för de yngre. Barnen delas upp i mindre undervisningsgrupper under dagen. Utbildningen anpassas efter barngruppens intresse och behov.

På Högklints förskola finns det plats för 60 barn och vi är idag 12 pedagoger som arbetar här. Våra öppettider är 6.00-18.00.

Förskolan har ett mottagningskök och maten levereras från Grosvadskolans kök.

Verksamhet

Pedagogerna på förskolan vill ge barnen en trygg miljö som uppmuntrar till lek och lärande. Leken ser vi som kärnan till lärandet. Den väcker nyfikenhet hos barnet och ger dem möjlighet att utforska och reflektera. Förskolans läroplan styr förskolans utbildning.

Planeringsdagar

Studiedagar i förskolan

Förskolan har stängt fyra dagar per läsår. Då deltar personalen i gemensam planering, utvärdering och kompetensutveckling. Om du har behov av plats även under dessa dagar tar du kontakt med förskolechefen på ditt barns förskola.

Förskolan är stängd följande dagar läsåret 2022/2023:

  • 15 augusti
  • 21 november
  • 9 januari
  • 19 juni

Kontakt

Högklints förskola
Sundsvägen 10, 612 32 Finspång

072-083 25 67 Stranden

072-148 00 05 Klippan

hogklints.forskola@finspang.se

Carina Lövgren
Rektor
Förskolans ledningsteam

0122-854 28
carina.lovgren@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång

Anna Andersson
Administratör
Förskolans ledningsteam

0122- 853 55
anna.andersson@finspang.se

Ekmansväg 12, 612 36 Finspång