Språk/Language

Ljusfallshammars förskola

Ljusfallshammars förskola ligger i västra utkanten av Ljusfallshammar, gård i gård med friskolan. Ljusfallshammars förskola är en kommunal förskola.

Ljusfalls förskola på sommaren.

På Ljusfallshammars förskola strävar vi efter att barnen ska få utvecklas i sin egen takt och få utmaningar som utvecklar dem. Vår barnsyn är att se barnet som kompetent och kunnig på alla plan samt hjälpa och stötta barnen vidare i sin utveckling. Vi vill ge barnen starka sinnesupplevelser för att skapa lust och lärande för livet. Vi vill skapa positiv livssyn, respekt, lärande och delaktighet för och med barnen.

Tack vare förskolans placering har vi nära till naturen och skogen som vi utnyttjar väl. Även Klubbhuset i Ljusfallshammar utnyttjar vi och har gympa i.

På Ljusfallshammars förskola har vi två avdelningar, Myggan och Knotten, men vi arbetar tillsammans i ett arbetslag.

Verksamhet

Vi utgår från läroplanen för förskolan och strävar efter att uppfylla barns behov och lust till lek, lärande och omsorg. Utifrån läroplanen ges barnen stimulans i natur, miljö och utomhuspedagogik, matematik och teknik, språk, kost och hälsa samt socialt samspel.

Vi fokuserar mycket på språkträning, naturkunskap och teknik, motorik, sång och lek. Vi arbetar också mot att barnen ska få avstressande natursköna miljöer att vistas i. Vi arbetar projektinriktat utifrån barns intressen och behov, ibland också i olika teman.

Planeringsdagar

Förskolan har stängt fyra dagar per läsår. Då deltar personalen i gemensam planering, utvärdering och kompetensutveckling. Om du har behov av plats även under dessa dagar tar du kontakt med förskolechefen på ditt barns förskola.

Förskolan är stängd följande dagar läsåret 2020/2021:

  • 17 augusti
  • 1 oktober
  • 7 januari
  • 17 maj

Kontakt

Ljusfallshammars förskola
Örebrovägen 470,
612 73 Ljusfallshammar

073-086 96 72

ljusfallshammars.forskola@finspang.se

Pernilla Möller Andersson
Rektor
Förskolans ledningsteam

0122-853 56
pernilla.moller.andersson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Elisabeth Jonsson
Administratör
Förskolans ledningsteam

0122-853 55
elisabeth.jonsson@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15 612 80 Finspång