Språk/Language

Stackens förskola

Stackens förskola ligger i anslutning till Rejmyre skola. Vi har en stor öppen gård där vi har bra överblick av alla barn. Hos oss ska alla barn och föräldrar känna sig välkomna.

Stackens förskola

Vi går ut redan vid 8-tiden på morgonen och är sedan ute till minst 9.30 vid den kalla årstiden. På sommarhalvåret är vi ute till ca 11.00, oftast går vi ut efter mellanmålet också.

Stacken är en syskongrupp med barn från 1 år upp till 6 år. Vi delar upp barnen i mindre grupper flera gånger under dagen, samlingarna är i dessa mindre grupper. Vi samarbetar med Gullvivans förskola i 5-årsgrupp. Vi har sammanslagning vid jul och sommarsemester. Vi har även samarbete med skolans fritidshem vid stängningar.

Verksamhet

Vi arbetar med barnens språkutveckling genom en utarbetad metod som heter Språk och Lek - Röda tråden. Där jobbar vi med bokstävernas språkljud, sjunger sånger, tittar på olika bilder och letar saker i rummet i anknytning till varje ljud.

Vi använder tecken som stöd för att förstärka det vi säger och ge de barnen som har sen talutveckling möjlighet att kommunicera ändå.

SET- Social Emotionell Träning arbetar vi också med.
Vi använder samtal, sagor och sång, drama och gruppövningar för att vi ska bli bättre kompisar.

NTA - Naturvetenskap och Teknik för alla. Detta för att barnen ska få inblick i naturvetenskap och teknik.

Matematik - vi använder oss av matte i samlingen, när vi delar frukt, vid matbordet då vi tar vår mat, vid på och avklädning, i stort sett i all daglig verksamhet.

Planeringsdagar

Förskolan har stängt tre dagar per år. Då deltar personalen i gemensam planering, utvärdering och kompetensutveckling. Om du har behov av plats även under dessa dagar tar du kontakt med förskolechefen på ditt barns förskola.

Förskolan är stängd följande dagar 2019:

  • 7 januari
  • 14 juni
  • 3 okt

Kontakt

Stackens förskola
Mästarvägen 31, 612 72 Rejmyre

070-252 69 50

stackens.forskola@finspang.se

Jenny Thorsell
Rektor
Förskolans ledningsteam

0122-855 08
jenny.thorsell@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Marina Kalm
Administratör
Förskolans ledningsteam

0122-858 14
marina.kalm@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång