Språk/Language

Val av grundskola

När ditt barn fyller sex år får du som vårdnadshavare erbjudande om plats i en förskoleklass och grundskola nära hemmet. Du som önskar har möjlighet att välja en annan kommunal eller fristående skola till ditt barn.

Vid sex års ålder får alla barn i Finspång ett erbjudande om plats i en kommunal förskoleklass i närheten av sin folkbokföringsadress. Därefter finns en plats reserverad för barnet i den närbelägna grundskolan.

Alla elever kan under sin grundskoletid ansöka om byte till en annan kommunal skola eller söka till en friskola. Begränsningen ligger i om det finns möjlighet att ta emot eleven på den mottagande skolan. Skolbyten görs vanligtvis mellan två terminer.

När en elev väljer en annan skola än den som erbjudits upphör rätten till skolskjuts. Om vårdnadshavare ansöker om skolskjuts till vald skola görs en prövning.

Flyttar en elev in till kommunen under grundskoletiden erbjuds eleven plats i en skola i närheten av inflyttningsadressen. För information om placering kontakta mottagande skola eller utvecklingsstrateg för grundskolan.

Relaterad information

Kontakt

Lotta Karlsson
Handläggare förskola, grundskola och skolskjuts

0122-855 68

Rita Jönsson
Chef för adminstration och planering, Ställföreträdande utbildningschef

0122-850 43

Emma Sandin
Verksamhetschef förskola, grundskola och särskola
Sektor utbildning

0122-851 44
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång

Cecilia Carlén
Tillförordnad utbildningschef

0122-855 15
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång