Språk/Language

Hälsokontroller

Skolhälsovården är elevernas företagshälsovård och arbetet är först och främst förebyggande. En fortsättning på den hälsovård som barnen fått via Barnavårdscentralen.

Förskoleklass

En hälsodeklaration följer med barnet hem som vårdnadshavare fyller i.

År 1
Läkarbesök tillsammans med vårdnadshavare. Tillväxtkontroll, enkel motorik och neurologitest. Läkaren lyssnar på hjärta och lungor, samt testikelkontroll på pojkar och tidiga pubertetstecken på flickor. Samtal runt barnets tidigare och nuvarande hälsa. Påfyllning av vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund. Syn- och hörselkontroll.

År 4
Två hälsodeklarationer, en skickas hem till vårdnadshavare och en fyller eleven i under skoltid. Eleven kallas till ett hälsosamtal om bland annat kost- och motionsvanor, hem- och skolsituation. Tillväxt- och pubertetskontroll. Syn- och ryggundersökning.

År 5
HPV-vaccination mot livmoderhalscancer. Flickor vaccineras vid tre tillfällen.

År 6
Påfyllning av vaccin mot mässling, påssjuka och röda hund (gäller barn födda före 2002).

År 7-8
Två hälsodeklarationer, en skickas hem till vårdnadshavare och en fyller eleven i under skoltid. Eleven kallas till ett hälsobesök, med samma innebörd som årskurs 4, men även fokus på tobak, alkohol och droger samt sexualitet. Tillväxt- och ryggkontroll. Synundersökning. Medicinsk studie- och yrkesvägledning inför kommande gymnasieval. Påfyllning av vaccin mot difteri, stelkramp och kikhosta (gäller barn födda efter 2002).

År 1 Gymnasiet
Eleven erbjuds ett hälsosamtal med fokus på hans eller hennes livsstil. Syn- tillväxt- och ryggkontroll, vid tidigare avvikelser.

Upptäcks någon avvikelse vid ordinarie hälsobesök blir eleven "kontrollelev" med tätare återbesök inom skolhälsovården eller remitteras vidare.