Språk/Language

Björke skola

Björke skola i Igelfors och vänder sig till elever i förskoleklass till årskurs sex. Skolan har cirka 30 elever som är indelade i två grupper. Förskoleklass till årskurs tre och klass fyra till sex.

Björke skola

Björke skola är präglad av trygghet, trivsel och arbetsglädje. Det är en skola där alla känner sig hemma. Den goda lunchen lagas på plats och serveras i en mycket trevlig matsal.

Aktiviteter

Utemiljön lockar till aktiviteter genom bland annat stor fotbollsplan och hinderbana. Det finns en fin lekplats på skolgården med balansbågar och en mycket uppskattad kompisgunga. Lingonplockning, svamputflykter och andra aktiviteter i skog och mark är återkommande inslag då närheten till naturen gör det lätt att gå ut. Elevrådet ordnar varje år jul- och påskaktiviteter.

Skolråd

Björke skola har ett aktivt skolråd som stöttar vår verksamhet. Det finns även ett bra samarbete med kyrkorna, idrottsföreningarna och byarådet på orten.

Fritidshem

Verksamheten styrs av läroplanens första och andra del: Skolans värdegrund och uppdrag, samt Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Fritidshemmet har också en egen del: del 4 med syfte och centralt innehåll.

Björke skola samarbetar nära med Blåklintens förskola, där också fritidsverksamheten håller till.
Blanketter för anmälan om plats, ansökan om lovplats, anmälan av tillsynstid, inkopstuppgifter och uppsägning av plats finns på höger sida med rubriken Fritidshem.

Sjukanmälan

Kontakt

Björke skola, klass F-6

070-390 60 47
bjorke.skola@finspang.se

Regnavägen 6, 612 95 FINSPÅNG

Björke fritidshem

072-549 35 22
bjorke.skola@finspang.se

Regnavägen 6, 612 95 FINSPÅNG

Louise Åstrand
Rektor

0122-850 18
louise.astrand@finspang.se