Språk/Language

Fler kontaktuppgifter

Louise Åstrand
Rektor

0122-850 18
louise.astrand@finspang.se

Tarja Jansson
Administratör

0122-855 95

Annelie Fogelin
Skolsköterska
Svälthagsskolan, Björke skola, Hällestads skola och Grytgöls skola

072- 083 60 54

Christine Boström
Kurator

070-302 18 77

Kontakt

Björke skola, klass F-6

070-390 60 47
bjorke.skola@finspang.se

Regnavägen 6, 612 95 FINSPÅNG

Björke fritidshem

072-549 35 22
bjorke.skola@finspang.se

Regnavägen 6, 612 95 FINSPÅNG