Språk/Language

Brenäs skola

Brenäs skola vänder sig till elever i förskoleklass till årskurs sex. Skolan har cirka 30 elever som är indelade i förskoleklass till årskurs två, årskurs tre och årskurs fyra till sex. Skolans profil är natur och miljö. 

Brenäs skola vy mot sjön

Brenäs skola präglas av engagemang och samsyn, från såväl föräldrar, elever och personal. Skolan har en lokal styrelse med föräldramajoritet. 

Fritidshem

Verksamheten styrs av läroplanens första och andra del: Skolans värdegrund och uppdrag, samt Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Fritidshemmet har också en egen del: del 4 med syfte och centralt innehåll.

Blanketter för anmälan om plats, ansökan om lovplats, anmälan av tillsynstid, inkopstuppgifter och uppsägning av plats finns på höger sida med rubriken Fritidshem.

Sjukanmälan

Klass F-2
0122-858 26

Klass 3-6
0122-858 27

Kontakt

Brenäs skola, klass F-2

0122-858 26
brenas.skola@finspang.se

641 91 Katrineholm

Brenäs skola, klass 3-6

0122-858 27
brenas.skola@finspang.se

641 91 Katrineholm

Robert Abrahamsson
Rektor

0122-852 84
robert.abrahamsson@finspang.se