Språk/Language

Elevdemokrati

På Grosvadsskolan kan eleverna vara med och påverka sin utbildning och arbetsmiljö genom följande grupper:

  • Klassråd
  • Elevråd
  • Matråd
  • Elevskyddsombud

Klassråd

Klassråd hålls regelbundet. Under klassrådet diskuterar klassen sådant som är intressant för klassen. Det kan gälla förändringar i skolan som påverkar alla elever eller frågor som endast gäller elevernas egen klass.

Elevråd

Varje klass utser en elevrådsrepresentant i början av läsåret. Därefter nybildas elevrådet.

Elevrådet utser elevrådsordförande och sekreterare. De utgör tillsammans med rektor elevrådets styrelese. Elevrådet syfte är arbeta för att förbättra elevernas skolvardagar på det sätt majoriteten av eleverna vill. Detta gör elevrådet genom att arbeta för:

  • att stärka skolandan
  • en bättre utbildning
  • en bättre arbetsmiljö.

Matråd

Matrådet är en mötesplats mellan skolbespisning, elever och personal och har som syfte att förbättra engagemanget och intresset för skolmaten och matsalsmiljön.

Möten sker regelbundet i samband med skolrådsmötena. Varje arbetslag representeras av två elever. Måltidspersonal och skolpersonal representeras av två personal varedera.

Elevskyddsombud

Skolan har två elevskyddsombud i varje årskurs. Elevskyddsombuden genomgår en utbildning och deltar i skolans skyddsrond.

Kontakt

Grosvadsskolan
Expedition

0122-856 43
grosvadsskolan@finspang.se

Grosvadsvägen 5, 612 41 FINSPÅNG