Språk/Language

Lovskola

Grosvadsskolan har som mål att alla elever ska går ut nian och vara behöriga att söka ett nationellt program på gymnasiet. Att delta på skolans lovskola är ett bra sätt för elever att få extra hjälp, tid och möjligheter att nå målen eller för att kunna höja sina befintliga betyg.

Lovskolan är öppen för elever som vill förbättra sina resultat inom alla ämnen. Personalen som arbetar på lovskolan är i huvudsak lärarutbildad men skolan har inte möjlighet att ha personal med behörighet inom alla ämne på alla lovskolor. Eleverna får det stöd de är i behov av genom att de tillsammans med den ordinarie ämnesläraren inför lovskolan planera vad de behöver arbeta med.

Enligt Skolverkets riktlinjer måste skolan anordna totalt 50 timmar lovskola under ett läsår. Vilket skolan har valt att fördela på följande sätt:

  • På höst-, sport- och påskloven anordnas lovskolan mellan 08:00-12:00 (eventuella avvikelser kan förekomma). Under dessa lov bedrivs vanligtvis undervisningen på måndagar och tisdagar med avbrott för raster och för att äta ett enklare mellanmål.
  • Sommarlovskolan anordnas i direkt anslutning till skolavslutningen. Skillnaden från övriga lovskolor är att undervisningen sker mellan 08:00-14:50, eleverna erbjuds lunch, skolskjuts och vid behov även språkstöd av studiehandledare. Dagarna kan variera beroende på läsårstiderna.

Ansökningsblankett delas ut till eleverna några veckor innan lovskolan. Du som vårdnadshavare väljer om eleven ska delta eller inte genom att läsa igenom den information som ges och tacka ja eller nej på ansökningsblanketten. Blanketten lämnas, påskriven av dig som vårdnadshavare, till mentor för eleven.

Kontakt

Grosvadsskolan
Expedition

0122-856 43
grosvadsskolan@finspang.se

Grosvadsvägen 5, 612 41 FINSPÅNG