Språk/Language

Hällestad skola

Vi arbetar för trygghet, glädje och kunskap
Verksamhet vänder sig till elever i förskoleklass till årskurs sex och har cirka 150 elever.

Hällestad skola.

Skolan ligger 15 km nordväst om Finspång. Vi lägger stor vikt vid att varje elev ska få utvecklas optimalt utifrån sina förutsättningar, både kunskapsmässigt och socialt.
Vi har en stor skolgård där många olika aktiviteter kan bedrivas och skolgården inbjuder till mycket lek.

Aktuellt på Hälletads skola

Sjukanmälan

Värdegrund

Pedagogerna är indelade i väl fungerande arbetslag, med stora befogenheter att själva ta ansvar för och planera sitt arbete. Målet är att varje elev ska uppleva skolan som en trygg arbetsplats där han/hon får utvecklas och lyckas utifrån sina förutsättningar, med hjälp av den handledning och stöd han/hon är i behov av.

Kontakt

Kristian Strimark
Rektor
Grytgöls skola och Hällestad skola

0122-859 62
kristian.strimark@finspang.se

Tingshusvägen 9, 612 75 Hällestad

Hällestad skola
Expedition

0122-856 01
hallestad.skola@finspang.se

Tingshusvägen 9, 612 75 Hällestad