Språk/Language

God jul och Gott nytt år!

Här kommer rektors hälsning och lite information till vårdnadshavare.

Rektors hälsning:

Nu är höstterminen 2020 till sin ända och vi kan se tillbaka på ett år som inte har varit ett annan likt. Vi har hittills lyckats hålla öppet, men Hällestad har bara varit en hårsmån från att stänga då vi stundtals haft en mycket hög frånvaro bland oss vuxna på skolan, men med gemensamma krafter har vi lyckats hålla öppet, om än med en del anpassningar. Vi vill tacka er vårdnadshavare för ert samarbete under året, när vi arbetar tillsammans så kommer vi längre!
Nu går de flesta på en välförtjänt julledighet, fritidshemmet håller öppet alla vardagar, utom måndag 28/12 då inga elever finns anmälda, på Hällestad och skolans vårtermin startar fredag den 8/1 kl. 8.00.

Fritidshemmet under lovet

Vid sjukfrånvaro under lovet kommuniceras detta till fritidshemmets mobil, senast 8.00 (tidigare om ert barns starttid är innan).

Personal

Vi tackar Julia Källbom för hennes tid här på fritidshemmet och önskar henne lycka till i framtiden. Madelene Nielsen kommer att ta över hennes uppgifter och vi välkomnar henne till skolan. Hon kommer att börja under mellandagarna.

Nationella prov

Nationella prov för åk 6 är inställda i vår men åk 3 kommer att genomföras enligt plan, om inget annat framkommer under vägen.

 

Kontakt

Kristian Strimark
Rektor
Grytgöls skola och Hällestad skola

0122-859 62
kristian.strimark@finspang.se

Tingshusvägen 9, 612 75 Hällestad