Språk/Language

Fler kontaktuppgifter

Förskoleklass

072-084 21 18

Sabina Rydén & Marie Persson-Sourra


Årskurs 1 till årskurs 3

Årskurs 1 070-841 50 75
Maria Nordwald, Susanna Klemming mentorer

Årskurs 2 072-576 90 21
Erika Svensson, mentor

Årskurs 3 072-530 88 94
Josefin Bygghammar

Åk 4 - Åk 6

Årskurs 4 072-244 76 46
Johanna Karlsson, mentor

Årskurs 5 072-084 20 45
Emma Söderberg, mentor

Årskurs 6 072-084 08 52
Birgitta Gårdman, mentorHällestad fritidshem

Fritidshemmet når man på 070-841 50 75
de som arbetar här heter:
Eleonora Lund
Veronika Spångberg-Karn
Julia Källbom
Jenny Österberg
Marie Persson Sourra

Fitidshemmet är öppet mellan Kl 06-18.Övriga lärare

Slöjd/Bild/Musiklärare 072-085 08 22
Maria Dillion

Slöjdlärare
Roland Karlsson

Årskurs 3 070-232 07 99
Idrottslärare