Språk/Language

Information till vårdnadshavare och elever gällande PRAO åk 9

PRAO kommer att genomföras i höst om än i något annorlunda form. Vi behöver säkerhetsställa att samtliga elever kommer ut på någon form av PRAO och med aktuellt Corona-läge så kan vi enbart möjliggöra en vecka.

Hej!
Jag vet att flera av ungdomarna har gjort ett fantastiskt jobb med att undersöka möjligheten till PRAO-platser och även lyckats att hitta platser för bägge veckorna men här väger likvärdigheten tyngre. För att kunna genomföra PRAO för samtliga så kommer eleverna att vara ute på företag en vecka och en vecka i skolan. Eleverna kommer att delas in i två olika grupper där det ena gänget har PRAO V.42 och på skolan V.43, och tvärtom för det andra gänget. Veckan i skolan kommer att innehålla ett koncept som berör arbetsmarknaden.

För de elever som inte lämnat in någon PRAO-blankett så är sista dag nu på fredag den 4 september. I samråd med arbetsplatsen får dessa elever bestämma vilken vecka de söker plats för. De som lämnat in två praoblanketter med en vecka på ett ställe och en vecka på ett annat meddelar Michaela (SYV) innan deadline för att förmedla vilken av platserna de vill ha.

Elever som lämnat in praoblankett för två veckor på samma ställe kommer att bli tilldelade en av veckorna. Vi kommer att göra grupperna under nästa vecka (V.37). Det vore bra om eleverna själva kunde höra av sig till handledarna och berätta vilken vecka de kommer (vi kommer även att skicka ut infon till dem, men det kommer dröja ganska länge innan vi hinner ordna detta).


Med vänlig hälsning
Magnus Stark
Rektor

Kontakt

Magnus Stark
Rektor
Nyhemsskolan årskurs 7-9

0122-856 08
magnus.stark@finspang.se