Språk/Language

Information vårdnadshavare

Tic Toc, förkylningstider och ny hemsida.

Hej
Under den senaste tiden har det förekommit en debatt kring innehållet på sociala medier och appen Tik Toc specifikt. Debatten har även nått oss på Nyhemsskolan och vi vill med detta brev uppmana er vårdnadshavare att vara uppmärksamma och att prata med era barn om detta. Var nyfikna och ifrågasättande kring det som era barn möter i olika kanaler – senast gällde det Tik Toc men annat olämpligt innehåll (våld, rasism, pornografi och olika former av kränkningar) förekommer med all säkerhet på andra appar och plattformar än just Tik Toc. Vi ställer frågor och tar diskussionen kontinuerligt i skolan där vi resonerar med eleverna om vad som är lämpligt att ta del av och hur man kan förhålla sig till det som man ändå ser eller hör. Vi vill uppmana er att vara delaktiga i hur era barn använder sig av sociala medier…det här behöver vi göra tillsammans med er.

Förkylningstider och Covid-19. Vi gick tidigare ut med att ungdomar skulle vid uppvisat symptom testa sig för eventuell smitta, detta har visat sig vara svårare än vad vi först trodde och man gör tydligen olika i olika regioner. Det som dock kan konstateras är att vi nu är inne i en period av höstförkylningar och detta i samband med gällande rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och Covid-19 så kan det onekligen uppstå tveksamheter. Det är dock så att rekommendationerna från Folkhälsomyndigheten kvarstår och fortfarande så gäller två symptomfria dagar innan man går till skolan igen efter att man har varit förkyld eller uppvisat förkylningsliknande symptom. Dessa kan vara snuva, hosta eller att man enbart är dålig i halsen, även bortfall av lukt och smak är tecken på symptom. Således ska eleverna vara hemma vid sjukdom eller symptom såvida man inte kan visa upp ett besked som visar ett negativt svar vid testning för Covid-19. Uppstår det frågor eller om man känner sig osäker på hur man ska hantera sin situation så kontakta skolsköterska Renée Höglund (0122-85683) för vidare konsultation.

Vår nya hemsida tillika kommunikationskanal behöver vi också förmedla och hänvisa till. Då ny tillgänglighetslag började gälla den 23 september så var vi tvungna att ”stänga ned” vår site ”Nyhemsskolan”. Nu finns vår officiella sida på Finspång kommuns hemsida under ”förskola och skola” – ”Grundskola” – ”Nyhemsskolan årskurs sju till nio”. Klicka er vidare till ”Klassinformation” (längst upp till höger) så kommer ni till just er klass. Fyller ni därefter i er mailadress för prenumeration så kommer ni att få ett mail som inbjuder till stadigt flöde av information från just din klass. Samma prenumerationsupplägg finns även för Nyhemsskolans informationsflöde. Vid ny information så skickas en notis till din mail som talar om att något nytt har lagts ut på sidan. Vi hoppas att detta kommer att fungera väl och att ni finner den information som ni söker samtidigt som vi kan presentera vad som är på gång. Ni kan även följa oss via Instagram på ”Nyhemsskolan 7-9”.


Med vänlig hälsning

Magnus Stark
Rektor

Kontakt

Magnus Stark
Rektor
Nyhemsskolan årskurs 7-9

0122-856 08
magnus.stark@finspang.se