Språk/Language

Rektorn redogör – Skolstart

Hej alla…nu är vi igång i allra högsta grad – kul! Även om juli månad inte blev vad som önskat vädermässigt så blev ändock veckorna innan skolstart helt okej med både sol och värme.

Jag vill inledningsvis passa på att hälsa alla nya elever lite extra välkomna även så här i textformat. Jag rör mig ganska mycket ute i korridorerna och upplever att starten har varit bra med aktiva och glada ungdomar, vilket känns kul!

Klasserna i åk 7 har börjat sin högstadieresa med den sedvanliga lägerskolan i Bönnergården. Hittills trevliga dagar med bra väder och med trivselfrämjande och kamratskapande aktiviteter tillsammans med mentorer och fritidsledare. Dessvärre har vi ingen möjlighet att genomföra ”Stockholmsresan” för åk9 pga Covid-19 men där genomfördes ändå en aktivitetsdag i torsdags för att göra ett gott avstamp inför åk 9.

Jag behöver nog starta den här ”redogörelsen” med att kommentera vår nya mobilfria skola. Jag är fullt införstådd med att förändringen kommer att bli drastisk då många lever väldigt ”nära” sin mobil men det finns dock forskning och utvärderingar från andra skolor som visar att en mobilfri skola bidrar till både ökad koncentration och en tryggare miljö vilket naturligtvis är strävansfullt. Vi kommer att prova detta och har det på försök under läsåret. Vi (elever och personal) kommer att göra en första utvärdering redan i december. Även om det blir jobbigt och annorlunda i början så tror jag fullt ut på att detta kommer att gynna vår verksamhet på flera sätt. Rent praktiskt så innebär det att eleverna lämnar in sina mobiltelefoner till mentorerna direkt på morgonen vid skolstart. Mentorerna låser därefter in mobiltelefonerna som sedan lämnas tillbaka efter skoldagens slut. Efter ca: en veckas skolgång vill jag ändå förmedla att det går över förväntan, visst finns det reaktioner på det mobilfria upplägget men i stort så upplever jag att det har landat väl.

Vi behöver även kommentera corona-läget då det har gått två månader sedan senast. Som ju säkert alla vet så gäller Folkhälsomyndighetens råd och restriktioner även fortsättningsvis vilket innebär att vi bara förlänger det upplägg vi hade före sommaren. Vårt matsalsupplägg med reglerat ”insläpp” och särade bord fortsätter vi med, vi uppmanar till uteaktiviteter och påtalar vikten av att tvätta händerna, hosta i armvecket, håll avstånd och att ta hand om varandra i största allmänhet. En annan effekt av rådande pandemi är att vi kommer att begränsa våra mötestillfällen. Detta innebär att sedvanliga föräldramöten för åk8 och åk9 inte blir av. Här kommer vi istället förmedla information digitalt. När det gäller föräldramöte för åk7 så anser vi att det är av vikt att vi ändå får möjlighet att träffa er vårdnadshavare – vi kommer att ha ett föräldramöte/dag och klass samtidigt som vi begränsar antalet närvarande till en vårdnadshavare/elev dvs klass 7B har sitt föräldramöte i mediateket på måndag 24/8 kl.18:00-19:30, 7A har samma upplägg men på tisdagen den 25/8, 7C onsdag 26/8 och slutligen 7D på torsdag kl.18:00-19:30. Utvecklingssamtalen är också något som diskuteras…utvecklingssamtal i form av lära-känna-samtal med nya åk7 kommer att genomföras helt enligt plan, när det gäller åk8 så kommer vi att prova ett helt digitalt upplägg via videolänk och slutligen så kommer åk9 erbjuda ett digitalt upplägg för de som önskar annars sedvanliga möten med fysisk träff. Mentorerna kommer att återkoppla med detaljerad information kring datum, tid och genomförande.

Våra skolråd är inplanerade till 28 september, kl.18:00-19:30 samt 23 november, kl.18:00-19:30. Här kommer vi att ha träffar ”live” i mediateket så att vi ändå kan hålla avstånd till varandra.

Varmt välkomna till ett nytt läsår!
Med vänlig hälsning
Magnus Stark
Rektor

Kontakt

Magnus Stark
Rektor
Nyhemsskolan årskurs 7-9

0122-856 08
magnus.stark@finspang.se