Språk/Language

7A Nyhemsskolan

På den här sidan finns information om schema, läxor, prov men även andra aktiviteter så som schemabrytande dagar.

Information

Kurator

Den här veckan har kurator Malin Goding träffat elevern i 7A för ett kort samtal. Eleverna gick iväg från lektionerna en kort stund och pratade med kuratorn och kom in i klassrummet igen. Malin Goding tackar för de samtal som hon har haft och upplevde att det var possitiv att få träffa eleverna.

Trygghetsenkät

Nästa vecka kommer eleverna att få göra Nyhemsskolans trygghetsenkät den är till för att se hur eleverna mår och är uppdelad i två delar. Den ena delen är frågor om eleven kännner sig kränkt av någon personal på skolan och den frågan går direkt till rektor Magnus Stark. Den andra delen görs digitalt och analyseras av trygghetsgruppen på skolan. Det här gör vi som ett led i att öka tryggheten på skolan. Det går att vara annonym när de gör enkäten.

Kunskapsstationer

Under vecka 42 och 43 gör vi kunskapsstationer det innebär att vi gör små tester i matematik och svenska för att se hur eleverna ligger till. Vi gör det här i syfte att se vad vi behöver tänka på i vår undervisning och även upptäcka om det finns behov av extra stöttning för några elever. Vi kommer att gör kunskap stationer även i år 8 och år 9 så att vi kan följa upp hur det går för eleverna och se hur de utvecklas.

Betygsvarningar

Vi uppmuntrar elever som har varit sjuka eller inte har lämnat in uppgifter att göra det senast onsdag vecka 43 för vi har en avstämmnings period nu. Under vecka 45 kommer vi lärare att göra en betygs och analys konferens för att se hur det går för eleverna i alla ämnen. Om någon av eleverna kommer att riskera att få F i betyg kommer vi att skicka hem en betygsvarning där det står vad som behöver göras för att eleven ska kunna nå betyg så att vi som skola och ni som vårdnadshavare på bästa sätt ska kunna hjälpa eleven/barnet . Vi som ämneslärare och mentorer kommer även att prata med eleven. Under vecka 46 kommer vi att skicka hem betygsvarningarna.

Läxläsning/omprov

Om eleven inte klarar provet behöver eleven gör om provet eller koplettera. Omprov görs på läxläsning måndagar och onsdagar 15:00-16:00. Eleverna är alltid välkommen till läxläsning för att få hjälp och stöttning av lärare. Det bästa är om eleven anmäler sig i caffan senast klockan 12 samma dag. De elever som har anmält sig till läxläsningen får en mack och lite dryck för att fylla på med lite energi.


Vecka 43

Måndag: Elevråd klockan 13:00, eleverna gör trygghetsenkäten

Tisdag: Spanska Patricia kunskapstest, NO PROV Kemi

Onsdag:

Torsdag:Tyska PROV kap 1 Spanska Nohra, Franskan tre meningar om Paris, tyska glosor

Fredag: Lämna in skrivuppgift i engelska om musik Engelska glosor


Vecka 44

Höst lov

 

Vecka 45

Måndag:

Tisdag:

Onsdag:

Torsdag:

Fredag:

Kommande

v. 46 matråd och elevråd

v. 47 Studiedag på onsdag

v. 49 matråd och elevråd

v. 50 nobellunch

v. 22 Terminsslut

Prenumerera på uppdateringar

Genom att fylla i din e-postadress här kan du få aviseringar när informationen på sidan uppdateras.

Hantera prenumeration

Kontakt

Sjukdom: SMS: 072-221 99 68

Nyhemsskolan 7-9
Expeditionen

0122-856 70, 0122-856 68
nyhemsskolan@finspang.se

Oxhagsvägen 22, 612 32 Finspång

Magnus Stark
Rektor
Nyhemsskolan årskurs 7-9

0122-856 08
magnus.stark@finspang.se