Språk/Language

Läxhjälp

Hjälp med läxläsning kan du som elev får efter skoldagen.
Läxhjälpen ges måndagar och onsdagar mellan 15:00-16:00.
Ett enklare mellanmål serveras till de elever som deltar.