Språk/Language

Nyhemsskolans ordnings- och trivselregler

På Nyhemsskolan tar vi hänsyn till varandra. Vi visar respekt och har nolltolerans mot kränkande behandling och diskriminering (se Likabehandlingsplanen). Vi är rädda om våra, andras och skolans saker. Det visar vi genom att:

 • komma i tid till lektionerna,
 • ställa upp på led utanför klassrumsdörren innan lektion startar,
 • ha med oss rätt material (böcker, penna, sudd) till lektionen,
 • lämna in mobilen när lektionen startar,
 • det står starttid, sluttid och lektionsupplägg på tavlan vid lektionens början,
 • se till att alla får arbetsro under lektionerna,
 • lyssna på varandra,
 • ställa upp bakom våra bänkar vid lektionens slut och ser till att lämna * klassrummet i ordning,
 • ställa upp stolarna enligt schema för att få städat.
 • Ytterkläder tas av under lektionstid och i matsalen. Huvudbonader räknas inte till ytterkläder.
 • Det är förbjudet att på skolan bära kläder, märken eller andra attribut som på något sätt uttrycker rasism eller främlingsfientlighet eller annan kränkning. Personalen har tolkningsrätt.
 • Det är förbjudet att åka moped eller andra motordrivna fordon på skolans område. Parkering ska ske på anvisad plats.
 • Rökning och snusning är enligt tobakslagen förbjudet. Förbudet gäller under skoltid. Vi har som rutin att meddela hemmen om eleverna bryter mot förbudet, då det är av stor vikt att föräldrar får tidig vetskap om sina barns tobaksanvändande.
 • Mobiltelefoner och övrig teknisk utrustning får användas som hjälpmedel i överenskommelse med undervisande lärare och så länge de inte stör verksamheten. Föremål som hanteras störande kan omhändertas av personal och återfås efter avslutad skoldag. Föremål som kan utgöra en fara är förbjudet.
  I brottsbalkens fjärde kapitel 6 § står det:
  Den som olovligen med tekniskt hjälpmedel i hemlighet tar upp bild av någon som befinner sig inomhus i en bostad eller på en toalett, i ett omklädningsrum eller ett annat liknande utrymme, döms för kränkande fotografering till böter eller fängelse i högst två år.
  Under skoltid är det därför strikt förbjudet att fotografera, spela in ljud eller filma personer utan deras tillstånd.

Kontakt

Nyhemsskolan 7-9
Expeditionen

0122-856 70, 0122-856 68
nyhemsskolan@finspang.se

Oxhagsvägen 22, 612 32 Finspång

Magnus Stark
Rektor
Nyhemsskolan årskurs 7-9

0122-856 08
magnus.stark@finspang.se