Språk/Language

Nyhemsskolan förskole­klass till årskurs sex

Nyhemsskolan i Finspångs centralort är en skola som präglas av arbetsglädje, trygghet och trivsel som möjliggör och stimulerar eleven att inhämta och utveckla kunskaper och värden. Vi arbetar aktivt för att barnen ska lära sig att acceptera individuella skillnader och uppskatta varandras olikheter. Vi har noll­tolerans mot mobbing och arbetar förebyggande mot det.

Barn leker på skolgården.

Aktuellt på Nyhemsskolan föreskoleklass till årskurs 6

Verksamhet

Vision

På Nyhemsskolan får eleverna den bästa starten för ett livslångt lärande! Verksamheten på Nyhemsskolan präglas av lärande, arbetsglädje, trygghet och trivsel.

Eleverna och elevernas lärande är i fokus och vi har en övertygelse om att alla kan och vill utvecklas. Vi ser till elevens hela skoldag (skola och fritidshem) och vi vill motivera och skapa lärande och lärmiljöer som präglas av inkludering, variation och interaktivitet.

Fritidshem

Fritidshemmet är öppet vardagar från kl. 6-18, för alla barn från förskoleklass till det år man fyller 12 år.
Verksamheten styrs av läroplanens första och andra del: Skolans värdegrund och uppdrag, samt Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Fritidshemmet har också en egen del: del 4 med syfte och centralt innehåll.

Det finns gott om lekmateriel att välja på. Inomhus har vi ljusa fina lokaler som är anpassade till vår verksamhet. Vi har hela huset för oss själva.

Utomhus har vi en rejäl skolgård med ett litet skogsparti. Man kan gunga, leka i sanden, spela fotboll och innebandy.

Blanketter för anmälan om plats, ansökan om lovplats, anmälan av tillsynstid, inkopstuppgifter och uppsägning av plats finns på höger sida med rubriken Fritidshem.

Sjukanmälan

Kontakt

Nyhemsskolan F-6
Expeditionen

0122-856 70, 0122-856 68
nyhemsskolan@finspang.se

Oxhagsvägen 22, 612 32 Finspång

Anna Wahl
Rektor
Nyhemsskolan F-6

0122-855 35
anna.wahl@finspang.se

Oxhagsvägen 22, 612 32 Finspång