Språk/Language

Nya åtgärder för att minska spridning av
covid-19

Folkhälsomyndigheten rekommenderar alla i förskoleklass eller äldre
att göra ett test vid symtom på covid-19. Den nya rekommendationen
gäller från den 22 november och även de som är vaccinerade

Detta gäller från 22 november
Både vaccinerade och ovaccinerade bör testa sig vid symtom. Som tidigare
uppmanas alla att vara uppmärksamma på symtom och stanna hemma
men från den 22 november rekommenderas även vaccinerade att testa sig
för covid-19 när de får symtom.
Följande rekommendationer gäller:
• Var uppmärksam på nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber,
hosta eller sjukdomskänsla.
• Stanna hemma om du får dessa eller andra symtom på
luftvägsinfektion.
• Testa dig för covid-19 om du får symtom. Det gäller både dig som är
ovaccinerad och dig som är vaccinerad. Barn som ännu inte börjat
förskoleklass och de som haft konstaterad covid-19 senaste
halvåret behöver inte testa sig. På 1177.se finns information om hur
testningen går till där du bor.
• Genom att stanna hemma när du får symtom minskar du
spridningen av covid-19 och andra infektioner som influensa och
RS-virus.
• Även om du får ett negativt testsvar för covid-19 bör du fortsätta
stanna hemma från arbetet, skolan, förskolan och andra aktiviteter
när du får symtom på luftvägsinfektion. Det minskar spridningen av
andra infektioner.
• Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med att bedöma
dina symtom eller råd om var du kan söka vård. Det gäller särskilt
personer i riskgrupp som kan behöva behandling även för andra
sjukdomar än covid-19, som till exempel influensa.
2 (2)
Håll dig uppdaterad
På Folkhälsomyndighetens webbplats hittar du alltid aktuella råd
rekommendationer:
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskyddberedskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/atgardermot-covid-19-fran-22-november-och-fran-1-december/
https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-ochpress/nyhetsarkiv/2021/november/nya-atgarder-for-att-minska-spridningav-covid-19

Kontakt

Finspångs kommun

0122-850 00
kommun@finspang.se

Bergslagsvägen 13-15, 612 80 Finspång