Språk/Language

Protokoll Skolråd 28/9-21

Hej och välkomna till läsårets första skolråd för f-6 och grundsärskolan!

Protokoll

 • Ordförande öppnar mötet
 • Välkomna!
 • Presentationsrunda
 • Val av sekreterare : Fatima Monberg
 • En i personalgruppen + en förälder som justerar : Hanna Fredriksson
 • Tillägg av övriga frågor
 • Organisation (utveckling och förändring) Finspångs kommun gör en satsning på skolbiblioteken, de har anställt 4 personer som jobbar på fler skolbibliotek. I nuläget är det i uppstartsfas.

Alla skolor i kommunen kommer att delta i en satsning med att främja rörelse, uppstarten för pedagogerna blir på studiedagen den 7/10.

 • Ekonomi : F-6 ekonomi är i balans, medan särskolan har ett underskott. Det är en del av att vi öppnat upp en ny enhet.
 • Resultatuppföljning/kunskaper: Rektorerna jobbar med årshjul, analyserar betygen. Kunskapsanalyserna kommer att bli i oktober.

De jobbar med att utveckla undervisningen.

 • Rapporter från råd och grupper :.

Trygghetsteam: F-6 och särskolan har gemensamt trygghetsteam, som jobbar med att stärka trygghet/ studiero. De jobbar med att trygga upp skolan.

Elevråd: Eleverna jobbar med ett tema till varje elevråd. Trygghet och studiero är en återkommande punkt.

Samverkan skola-hem
 • Covid-19: Restriktionerna har lättat, men vi fortsätter med att vara försiktiga.
 • Schoolsoft: Kommer att införas nu under hösten. 4/11 börjar VH släppas in i kommunikationsdelar mellan skola/ VH.
 • Centrala skolrådet : Mikael Wallin och Hanna Fredriksson
 • Övriga frågor:

Föräldramöte: Pga pandemin beslutades tidigt att föräldramöten skulle ställas in eller ske digitalt (utifrån behov i varje klass). Utifrån önskemål från vårdnadshavare om att träffa ny personal, information om betyg mm kommer föräldramöte att genomföras i år 6.

Kontakt

Ida Withell
Rektor
Särskolan

0122-859 47
ida.withell@finspang.se

Oxhagsvägen22, 612 32 Finspång