Språk/Language

Viggestorpsskolan

Viggestorpsskolan i Finspångs centralort vänder sig till elever i förskole­klass till årskurs sex.

Barn utanför Viggetorpsskolan.

Viggestorpskolan är en F-6 skola med cirka 270 elever. Skolan ligger lugnt och naturskönt. På skolan arbetar en hög andel legitimerade lärare och många engagerade pedagoger. Alla våra elevers framgång är något som genomsyrar arbetet på skolan, där vi tillsammans med vårdnadshavare försöker medvetandegöra våra elever om kraften i sin egen ansträngning.
Alla på Viggestorpsskolan ska känna trygghet och arbetsglädje. Eleverna ska möta personal som tar ett gemensamt ansvar för att skapa en arbetsmiljö fri från kränkningar och trakasserier. På Viggestorpsskolan är vi alla lika unika och tillåts vara det.

Vi arbetar med att erbjuda våra elever en skolgång som främjar ansvarstagande, självkänsla och empatisk förmåga.

Vi på Viggestorpsskolan arbetar för att:

  • eleverna ska bli delaktiga i sitt eget lärande och lära sig att ta eget ansvar för sin kunskapsutveckling.
  • utveckla en likvärdig fysisk lärmiljö för eleverna.
  • skapa trygga och meningsfulla raster.

Viggestorpsskolans fritidshem består av två avdelningar. Kojan vänder sig till årskurs F-1 och Grottan vänder sig till årskurs 2-6. På fritidshemmet arbetar två fritidspedagoger, två fritidsledare samt skolans elevassistenter och elevcoacher. Detta gör att fritidshemmet har en bred kompetens.

På fritidshemmet arbetar vi kontinuerligt med demokratiska processer, social utveckling och elevens identitetsskapande. Vi försöker ta tillvara på elevernas intressen och erfarenheter för att stärka detta.

Verksamheten styrs av läroplanens första och andra del: Skolans värdegrund och uppdrag, samt Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Fritidshemmet har också en egen del: del 4 med syfte och centralt innehåll.

Öppettider måndag till fredag kl 6-18.

Anmälan om plats, ansökan om lovplats, anmälan av tillsynstid, inkomstuppgifter och uppsägning av plats finns på sidan Fritidshem.

På Viggestorpsskolan får ditt barn en lekfull övergång till skolan. Vi blandar lek och kunskaper för att stimulera barnets utveckling och lärande. Vi lägger stort fokus på att utveckla de sociala färdigheterna

Kontakt

Viggestorpsskolan

0122-855 95
viggestorpsskolan@finspang.se

Torstorpsvägen 2, 612 34 FINSPÅNG

Marie Wallbom
Rektor
Viggestorpsskolan

0122-856 06
marie.wallbom@finspang.se

Torstorpsvägen 2, 612 34 FINSPÅNG