Språk/Language

Lågstadiet på Viggetorps­skolan

På lågstadiet årskurs F-3 finns det 75 elever och de är indelade i förskoleklass, klass 1, 2 och 3.

Personal

  • fyra mentorer
  • två förskollärare
  • fyra fritidspedagoger
  • fyra elevassistenter
  • en musiklärare
  • en textilslöjdslärare
  • en trä- och metallslöjdslärare
  • en speciallärare

På Viggestorpsskolans lågstadium arbetar vi för att alla elever ska ha möjlighet att utvecklas och nå kunskapskraven. Vi individualiserar arbetet så långt det är möjligt. Vi erbjuder eleverna olika utmaningar utifrån varje elevs förutsättningar.

Det är viktigt för oss att synliggöra elevernas lärande så de själva förstår hur de bäst lär sig.
Vi arbetar för att skapa trygghet, gemenskap och studiero.